Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Stories – Menschen an der Grenze Příběhy – lidé na hranici

Výstava v rámci prohlídkové trasy B Hradu Kámen.

16. července až 25. srpna 2013
Hrad Kámen, pobočka Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace

Výstava je realizována jako jedna z řady aktivit v rámci projektu Porta culturae.