Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Nová expozice na Roštejně

hrad Roštejn, pobočka Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace

od 2. července 2013

Po jarní rekonstrukci elektroinstalace v hlavním paláci jsou od 2. července pro veřejnost opět zpřístupněny obě hlavní návštěvnické trasy.
Nejenže mají sály nové osvětlení, ale i expozice zaznamenaly dílčí změny. Byla otevřena nová expozice s názvem „Pracovna polesného“, která nahradila původní sedm metrů dlouhý betlém, instalovaný třešťskými betlémáři v roce 1985.
Pro zařízení místnosti bylo restaurováno více jak deset kusů sbírkového nábytku a návštěvníci tak mají možnost zhlédnout, jak asi vypadala na počátku 20. století pracovna polesného.
Součástí této místnosti je i nástěnná malba koně. Původní malba, která může pocházet už z doby přestavby hradu v 16. století. Předlohou byla stará renesanční rytina z učebnice Hippologie therapie. Malba s největší pravděpodobností sloužila jako učební pomůcka při školení adjunktů a panských úředníků na telčském panství.
Více jak 300 let od konce 16. století byl hrad střediskem lesnického a mysliveckého hospodářství. Už v roce 1573 byl v Telči vydán první lesní řád na Moravě a zaznamenána v několika ročních „hájemstvích register“ těžba dřeva. Na hradě sídlil polesný, který se staral o zvěř v oboře a podléhal hejtmanu panství.
Podle dochovaných záznamů nastal větší rozmach v lesním hospodářství na velkostatku Telč až v přelomu 18. a 19. století za lesmistra Františka Lošana. V té době se hospodařilo ve 13 revírech o rozloze 6.600 hektarů lesa.
Ještě v roce 1945 za vrchního lesního rady Bohma bývalo zaměstnáno 350 sezónních a 50 stálých lesních dělníků. Poslední šlechtický majitel hrabě Podstatský měl v oblibě chov bažantů a jejich hon.
V době požáru hradu v roce 1915 byl polesným na hradě Richard Jellinek a posledním polesným krátce po II. světové válce byl pan Čermák.

Hrad Roštejn má v prázdninových měsících otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin.