Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

VIII. ročník Hračkobraní

10. až 14. července 2013

Filozofii festivalu lze v jednoduchosti shrnout jako snahu veřejně prezentovat originalitu, vtipnost a nápaditost klasických  českých hraček z přírodního materiálu, navazujících na tradici výroby hraček v Kamenici nad Lipou, s hlavním těžištěm v dřevěné hračce. Festival je koncipován jako prázdninová akce především pro rodiny s dětmi, ale zároveň určená nejširší veřejnosti – tedy všem, kdo si ještě nezapomněli hrát.  Neméně zásadním cílem je snaha o kultivaci obecného vkusu a obnovu důvěry veřejnosti v původní klasické materiály ve spojení s hračkou. K tomu všemu napomáhá kromě výstav hraček i bohatý trh s hračkou, jehož doplňkem jsou drobné dílny, kde si může návštěvník vyzkoušet různé řemeslné úkony (ušití hračky, malování lidových hraček, vyřezávání atd.). Hlavním těžištěm nabízené zábavy, vedle pohádkových představení, je řada tvůrčích dílen a velká zámecká herna.

V rámci festivalu se pravidelně představují hračky, vyráběné zdravotně postiženými spoluobčany v různých chráněných dílnách z celé České republiky.

Spoluautorem a důležitým podporovatelem projektu je nestor české hračkářské tvorby pan Václav Kubát, emeritní profesor Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze 3. Vedle něho nad festivalem pravidelně přebírají záštitu: Ministerstvo kultury ČR, předsedové Poslanecké sněmovny a Senátu PČR a hejtman Kraje Vysočina. Festival se těší zájmu médií s celorepublikovým dosahem.

Cílem festivalu je propagace  autorských hraček z přírodního materiálu, prezentace těchto specifických hraček nejširší veřejnosti. Ukázat je jako zajímavou, aktuální, vtipnou a konkurenceschopnou alternativu. Zároveň v neposlední řadě propagace značky – Správná hračka – vybráno odborníky, která je udělována každoročně v rámci Salónu hraček pořádaného Asociací předškolní výchovy.

www.hrackobrani.cz