Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Středověké ležení

Ukázka typického středověkého ležení se spoustou scének, pohádek, šermování a dalších aktivit.

5. až 14. července 2013
Hrad Kámen

Šermířská skupina Jezerničtí páni postaví v prostorách Hradu Kámen věrohodné středověké ležení. Návštěvníci zde  budou moci shlédnout ukázky šermířských soubojů, zbraní, zbroje, vyslechnout si přednášky o zbraních a rytířích. Pro děti i dospělé budou dále připraveny různé scénky ze života ve středověku a také pohádky.