Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Setkání na Podhorácku

XI. ročník přehlídky folklorních souborů z Podhorácka a sousedních regionů

7. září 2013
Velká Bíteš - Masarykovo náměstí

Folklorní festival „Setkání na Podhorácku“ byl založen v roce 2003 ve Velké Bíteši a v průběhu uplynulých deseti let své existence získává stále širší okruh příznivců. Nemalou měrou k tomu přispívá atmosféra prostředí - koná se totiž v týdnu tradičních bítešských hodů. Festival se koná druhou sobotu v měsíci září. Místem konání je hlavní náměstí. Program probíhá v odpoledních hodinách. Večer je volná zábava „U muzik“ jak pro účastníky festivalu, tak pro širokou veřejnost.

Pozvání k účasti přijímají soubory z Podhorácka a z Horácka - i sousedé z Drahanska a Brněnska. Záměrem je, aby v pestré a současně kulturně blízké skladbě programu byl dáván prostor nejen městským folklorním souborům, ale rovněž vesnickým skupinám. Pořadatelé festivalu se tímto způsobem snaží podpořit zájem obyvatel venkova o svoji vlastní, mnohdy již zapomenutou, hudebně zpěvnou a taneční lidovou kulturu s cílem rozvíjet tradiční hodnoty ve společenském životě obcí.

www.bitessko.com