Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Aktivity Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě jsou zaměřeny na rozmanité skupiny návštěvníků. V budově na dolní části Masarykova náměstí je umístěna stálá expozice, která v rozmanitých obměnách představuje to nejlepší, co galerie uchovává ve svých sbírkách. Kromě toho se zde konají zejména výstavy zaměřené na umění 19. a první poloviny 20. století, pozornost je věnována též regionální tvorbě. Výstavy ve druhé budově na Komenského ulici představují především moderní a současné umění, sídlí zde galerie Alternativa a stálá sbírka haptického sochařství, v budoucnu by měla být rozšířena o galerie zvukového umění.

www.ogv.cz