Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace navazuje na činnost původního Musejního spolku v Pelhřimově založeného v roce 1901. Zaměřuje se na problematiku regionálních dějin a etnografie, vedle budování expozic a krátkodobých výstav prezentuje výsledky badatelské činnosti v oboru regionální historie ve svém Vlastivědném sborníku Pelhřimovska, který vychází od roku 1991. První část expozice v zámku Říčanských je věnována dvěma významným osobnostem výtvarného umění, sochaři a medailérovi Josefu Šejnostovi a jeho synovi Zdeňku Šejnostovi, sochaři a restaurátorovi. Druhá je zaměřená na měšťanský život v 19. století, kulturu odívání, bydlení a společenský život. Třetí část připomíná historickou skutečnost, že v zámku až do roku 1850 měla sídlo radnice.
Od roku 2003 je zřizovatelem Kraj Vysočina.

www.muzeumpe.cz

Od roku 2011 je pobočkou Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace Hrad Kámen. Původně středověký hrad připomínaný na počátku 14. století nabyl barokní přestavbou charakter zámecké stavby. V sedmdesátých letech 20. století byla na hradě otevřena expozice historických jednostopých motorových vozidel jako připomínka počátků motocyklového sportu na Pacovsku (Pacovský okruh 1906). Od poloviny devadesátých let 20. století je vedle této expozice systematicky budována expozice zámeckého života druhé poloviny 19. a počátku 20. století.