Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Jihlavské muzeum bylo založeno německým Muzejním spolkem v roce 1892. Muzeum spravuje pobočky v Telči, Třešti a hrad Roštejn, a je tak největším muzeem v Kraji Vysočina. Shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje přírodovědné a historické sbírky převážně z regionu. Jihlavské stálé expozice jsou umístěny ve dvou sousedících renesančních domech na Masarykově náměstí 57/58. Nové moderní expozice jsou návštěvníkům zpřístupněny od r. 2014. Vedle stálých expozic se v muzeu konají tematické výstavy a řada kulturních i společenských akcí.

Od roku 2003 je zřizovatelem Kraj Vysočina.

muzeum.ji.cz Muzeum Vysočiny Jihlava - pobočka Třešť
Muzeum sídlí v prvním patře rekonstruovaného Schumpeterova domu. Expozice jsou věnovány betlémářství v Třešti, životu a dílu světově proslulého ekonoma J. Schumpetera a historii zaniklého třešťského průmyslu.
Muzeum Vysočiny Jihlava - pobočka Telč
Nejstarší muzeum na jihozápadní Moravě. Muzeum sídlí v prvním patře Státního zámku v Telči. Expozice seznamuje s historií Telče a její součástí je také měšťanský pokoj a selská jizba. Zvláštností je africká sbírka manželů Foitových - cizokrajné předměty z cest po Africe, práce sochaře F. V. Fotia a unikátní, více než pět metrů dlouhý pohyblivý betlém manželů Vostrých.