Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Historie havlíčkobrodského muzea, jednoho z nejstarších regionálních muzeí vlastivědného typu v Čechách, se odvíjí od roku 1874. Muzeum se zabývá historií regionu, sklářstvím, železářstvím, osobnostmi jako byli Karel Havlíček Borovský, Jaroslav Hašek, Jan Václav Stamic, Bohuslav Reynek aj. Z novější historie jsou mapovány osudy židovských spoluobčanů za 2. světové války, vysídlení Němců, nástup komunismu a dokumentace současnosti. Muzeum, kromě jiných publikací, vydává každoročně, ve spolupráci se Státním okresním archivem v Havlíčkově Brodě, vlastivědný sborník Havlíčkobrodsko. Provoz je celoroční, každý den od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, kromě pondělí.
Od roku 2003 je zřizovatelem Kraj Vysočina.

www.muzeumhb.cz