Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Muzejní a galerijní noc 2013

17. května až 8. června 2013

 Stejně jako v předchozích letech otevírají i v roce 2013 krajská muzea a galerie, ale i řada dalších kulturních institucí po celé Vysočině své brány ve vybraných termínech, v netradiční otvírací dobu a s nevšedním doprovodným programem. Připojují se tak k Festivalu muzejních nocí, který v letošním roce probíhá napříč Českou republikou ve dnech 17. května až 8. června.

Česká republika se Festivalu muzejních nocí poprvé zúčastnila v roce 2004 Pražskou muzejní nocí. Od roku 2005 je pořadatelem festivalu Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem. Hlavním cílem je propagace a popularizace muzeí a galerií mezi širokou veřejností. Hostitelem Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2013 bude 17. května Jindřichův Hradec a letošní IX. ročník se uzavře Pražskou muzejní nocí v sobotu 8. června.

Muzea a galerie zřizované Krajem Vysočina se od roku 2011 zapojují do Festivalu muzejních nocí společně pod hlavičkou projektu Porta culturae. Jeho prostřednictvím jsou programy obohaceny o příspěvky umělců – výtvarníků, hudebníků, nebo vědecké přednášky kolegů z Dolního Rakouska. Stejně tak tomu bude i letos.

www.vysocina-kultura.cz