Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Jindřich Hegr – výběr z tvorby

výstava připravená k malířovým 80. narozeninám

30. května až 8. září 2013
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - zámecké podkroví

Poetickým kouzlem se vyznačuje malířovo vyznání rodné krajině, která malíře vítá jako otevřená matčina náruč. V ní nachází útěchu, k ní se vrací ve chvílích úzkosti. K rodné melancholické Vysočině, krajině mírných kopců a táhlých strání, remízků, svěžích luk a spěchajících potůčků, tajemných tůněk a chladných rybníků se po celý život vrací, aby ji zachytil v jejích nesčetných ročních proměnách.