Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Jaroslav Šerých - Pouto mé radosti

Výstava připravená k umělcovým 85. narozeninám

6. června až 1. září 2013
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Z mimořádné duchovní atmosféry rodné Vysočiny vyrůstá malířova tvorba, která v jeho pozdním tvůrčím období překračuje hranice záznamu poetického okouzlení jsoucnem a stává se zhmotněním vizí, malířským vyjádřením transformace idejí lásky a okouzlení životem jako největším božím darem.