Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě


Horáckou galerii najdete v zámku na náměstí v Novém Městě na Moravě, kde sídlí od svého založení v roce 1964. Návštěvníkům nabízí několik stálých expozic: sochařské přibližují tvorbu významných českých sochařů uplynulého století – novoměstských rodáků Jana Štursy a Vincence Makovského, expozici krajinomalby (Oldřich Blažíček, Josef Jambor, Alois Podloucký, Rudolf Hanych, Pavel Kopáček, Alois Lukášek, František Bukáček, František Hradecký, Karel Jílek, Bohdan Lacina, Čeněk Dobiáš, Bohumír Matal aj.). Návštěvníky překvapí v zámecké mansardě expozice hutně tvarovaného škrdlovického skla a v zámeckém sklepení expozice levitujících soch Jiřího Vašici.

www.horackagalerie.cz