Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě


Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě zaujímá specifické místo v síti galerií České republiky, neboť se jako jediná specializuje na moderní českou knižní ilustraci, kresbu a grafiku vzniklou po roce 1918.
Její sbírkové soubory představují ucelený pohled na výtvarnou kulturu české knihy a grafiky. V sbírkách galerie jsou zastoupena díla Adolfa Borna, Zdeňka Buriana, Emila Filly, Josefa Lady, Kamila Lhotáka, Jaroslava Panušky, Bohuslava Reynka a Jana Zrzavého. Od roku 1999 galerie sídlí v nově zrekonstruovaném měšťanském domě ze 14. století na Havlíčkově náměstí. V domě, kde se dochovala řada zajímavých gotických a renesančních architektonických prvků, byla otevřena nová stálá expozice nazvaná „České výtvarné umění 20. a 21. stol.“ Součástí stálé expozice je částečné osazení zrestaurovaného Uhrovského oltáře se sousoším Kalvárie od Ignáce Rohrbacha vzniklého kolem roku 1735.
Galerie nabízí pravidelně obměňovanou stálou expozici ze svých sbírkových fondů, rozličné krátkodobé výstavy a různé doprovodné kulturní a vzdělávací akce.

www.galeriehb.cz