Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Filip T.A.K.: Prostory uvidění

Výstava představující tvorbu malíře a grafika Filipa T.A.K.

4. července až 1. září 2013
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Filip T.A.K. (vlastním jménem Tadeusz Andrzej Krawczyszyn) je známou postavou výtvarného umění na Vysočině, kde již téměř čtyřicet let žije a působí v Havlíčkově Borové. Narodil se v roce 1953 ve Wroclawi v Polsku. Po vystudování restaurátorské školy v Poznani pracoval ve zdejším státním divadle jako výtvarník dekorací. V roce 1974 odešel do Československa. V 80. letech absolvoval kurs kresby a malby u výtvarníka Petra Brázdy a do Brna dojížděl na Lidovou konzervatoř k akademickému malíři profesoru Petru Skácelovi. Od roku 1985 vystavuje pravidelně u nás i v zahraničí a jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách GVU v Havlíčkově Brodě, OGV v Jihlavě i soukromých sbírkách v Evropě, Asii a v Severní Americe.
Zatímco počátek jeho tvorby provázelo hledání výrazu, od poloviny 80. let se naplno věnoval problematice lidské figury, člověka v mnoha kontextech a perspektivách, abstrahované krajině a výtvarně pojatému vyprávění příběhu. Nejnovější etapu jeho tvorby prezentuje právě naše výstava reagující na autorovo letošní životní jubileum. Představuje obrazy a grafiky v silně abstraktním pojetí, oproštěné od reality, jejichž geometrizovaná plocha je vlastně polem variací linií a barvy, s tušenými fragmenty reality. Nejde však o linii chladnou a vypočítanou, jakou představují české špičky abstrakce jako např. Zdeněk Sýkora, ale o linii emocionální, přirozenou, vycházející z přírody jako oslava tvořivé síly.
Vernisáž výstavy se uskuteční dne 4. července 2013 v 17:00 hodin v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě