Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Evropský festival filosofie – 7. ročník

23. až 29. června 2013

Téma: Komunikace a ne/vzdělanost

Již po sedmé se ve Velkém Meziříčí sejdou lidé, kterým není lhostejné, co se děje kolem nás.

Prostor k diskusi a zamyšlení jim tentokráte nabídne téma „Komunikace a ne/vzdělanost“.

Vzdělání, jedno z aktuálních problémů dneška, v nás vyvolává celou řadu otázek.

Jaká je úroveň naší vzdělanosti? Jaký vliv má na úspěšnost ekonomiky vzdělanost, úroveň odborných i všeobecných znalostí dnešní populace? Mají pravdu ti, kteří tvrdí, že současné školství je slabé a  nevýkonné? Je jedinou komunikací mezi lidmi řeč?  Jak ovlivňují moderní technologické prostředky naše vzdělávání a komunikaci? Jakou roli hrají média ve společnosti? Jsou média zdrojem moci a do jaké míry působí na naše jednání? Kde hledat příčiny a důvody slučování či optimalizace škol?
V průběhu týdne nabídnou návštěvníkům festivalu odpovědi na tyto otázky naši přednášející. Vzhledem k rozsáhlosti problematiky bude téma festivalu diskutováno v  odborně zaměřených blocích: „Celoživotní učení, komunikace, moderní technologické prostředky, media, regionální problematika”.

Festival bude tradičně doplněn i doprovodným kulturním programem.

www.festivalfilosofie.cz