Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Dny otevřených ateliérů na Vysočině

Dny otevřených ateliérů jsou svátkem výtvarného umění, na  kterém výtvarníci a  umělečtí řemeslníci zpřístupňují svá tvůrčí zázemí. Návštěvníci se tak mohou osobně setkat s  tvůrci v  jejich domácím prostředí. Stranou nezůstanou ani regionální galerie. V některých z nich se návštěvníci setkají s tvůrci, kteří budou svou tvorbu sami komentovat. Akce se mohou zúčastnit všichni umělci působící v regionu Vysočiny, tedy jak profesionálové, tak i výtvarníci „amatéři“.

Dny otevřených ateliérů mají již svou dlouholetou tradici v sousedním Rakousku, v České republice se objevily poprvé v roce 2008, kdy je v rámci přeshraniční spolupráce uspořádal Jihočeský kraj. Od roku 2011 se pokračuje v přeshraniční kooperaci také s Krajem Vysočina a krajem Jihomoravským.

Už dnes můžete přihlásit svůj ateliér či dílnu do Dnů otevřených ateliérů 2013, které se na Vysočině uskuteční v říjnu 2013, a to prostřednictvím e-mailu: portaculturae@muzeumhb.cz.

www.vysocina-kultura.cz