Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Archeologie na hranicích mezi Čechami, Moravou a Rakouskem. Pravěké až novověké dějiny jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska.

Výstava mapující pravěké, středověké a novověké osídlení Českomoravské vrchoviny s přesahem do okolních příhraničních regionů: jižních Čech, Dolního Rakouska a jižní Moravy.

28. června až 25. srpna 2013
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - výstavní sál, mázhauz

V šesti blocích podle jednotlivých období budou představeny i velice zajímavé nálezy, např. známá „štěpánovická venuše“, zachovalý bronzový meč ze Smilovic, keramická pec ze 13. - 14. stol. nalezená v Křížové ulici čp. 14 v Jihlavě aj.
Výstava je zpřístupněna zdarma.