Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Historické mapy Českého království


Mimořádná výstava převážně originálů starých map ze 16. až 19. stol. ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově.

1. května až 29. září 2013
Muzeum řemesel Moravské Budějovice, pobočka Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace

Výstava je uskutečněna v rámci projektu Porta culturae.