Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Cesta do pravěku Havlíčkobrodska

Neobvyklá výstava prezentující historii regionu z pohledu nejstaršího osídlení Havlíčkobrodska prostřednictvím archeologických nálezů z regionu.

31. května až 28. července 2013
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - Havlíčkův dům

Jaká byla pravěká kuchyně? Jak se mlelo obilí kamenným mlýnkem? Jaké byly a jak se vyráběly bronzové předměty? Na tyto a další otázky najde návštěvník odpovědi na výstavě Cesta do pravěku Havlíčkobrodska.
Vysočina a Havlíčkobrodsko nepatří díky svému utváření k územím, na kterých by v pravěku bujel čilý ruch. Přesto zde tehdejší lidé zanechali stopy ať už na svých cestách, či při jiných činnostech. Návštěvníci mají možnost poprvé vidět soubory pravěkých artefaktů z celého území Havlíčkobrodska, doplněné o ukázky replik různých pravěkých nástrojů, ale také třeba oděvů či hrobové výbavy doby kamenné. V jeskyni šamana si děti mohou vyzkoušet formou hry některé pravěké výzdobné techniky a seznámit se s dnešními ozvuky šamanismu v Africe. Pro zájemce o archeologii je připraven přehled současných metod výzkumu a analýz nálezů.