Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Do muzea trochu jinak - tentokrát s přírodovědci...

Během následujících čtyř týdnů se na našich sociálních sítích budou objevovat úkoly a zajímavosti, které jsou připraveny ve spolupráci s přírodovědci našeho muzea. První týden bude věnován stromům. Druhý bude pak zaměřený na zvířata a jejich přirozené prostředí. Třetí týden se podíváme na ochranu přírody a jak my sami můžeme přispět. Čtvrtý týden bude spojen s výstavou o planých rostlinách, kterou našemu muzeu zapůjčilo Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Autorem této výstavy je Ing. Radomír Němec. Každý týden bude zadán jeden úkol, který můžete sami nebo se svými blízkými plnit a posílat nám je na náš instagram nebo facebook s #domuzeajinak.

Utajené příběhy
Na FB stránce Muzejní přírodovědci Jihlava vždy v pondělí, ve středu a v pátek bude zveřejněn krátký příběh (bajka), který se bude odehrávat v naší přírodě. Vaším úkolem bude rozpoznat jednotlivé postavy, které budou v těchto podivných příbězích vystupovat.

Umění neutečeš... OGV on-line

on-line aktivity

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě přesouvá své aktivity do on-line prostoru! V příštích několika týdnech se necháme inspirovat významnými dny a svátky, ke kterým se tyto aktivity budou vztahovat.

Každý týden se můžete těšit na novou tvořivou aktivitu (pondělí), tematické dílo z našeho depozitáře s doprovodným kurátorským textem (středa) a navíc Vás ještě vyšleme na lov OGV kešek (pátek).

Do našich aktivit se může zapojit úplně každý! Své výtvory posílejte na galerijní email ogv@ogv.cz a soutěžte tak s námi o zajímavé ceny.

Všechny informace najdete na našich webových stránkách www.ogv.cz nebo na našich sociálních sítích /OGVJihlava.

Jan Svoboda - Odmocnina z malby

výstava

8. října až 15. listopadu 2020

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Malíř Jan Svoboda a Horácká galerie Vás zvou na novou prodejní výstavu maleb do zámeckého podkroví. Výstava s názvem Odmocnina z malby se otevře bez vernisáže ve čtvrtek 8. října 2020 a potrvá do neděle 15. listopadu 2020.

O setkání s autorem, ale nepřijdete. Radňovický malíř Jan Svoboda bude již tento čtvrtek na výstavě přítomen od 14 do 17 hodin a potom každý další čtvrtek vždy hodinu před zavírací dobou, tedy od 16 do 17 hodin.

Hlavním oborem Jana Svobody je malba (akryl na plátně), příležitostně se věnuje sochám, kresbě či nábytkovým solitérům. Motivy obrazů byly řadu let figury, předměty a symboly pojímané ve zkratce, archetypálně, s humorem. Před deseti lety nastal ústup od konkrétních objektů ke geometrickým tvarům, čárám, bodům a křivkám. Dnes v jeho tvorbě dominují horizonty a barevné plochy.

Horácká galerie se těší na Vaši návštěvu!

Sny za stavu bdělosti - Petr Vlach

výstava

ZRUŠENO (9. října až 15. listopadu 2020)

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57/58, výstavní sál

V prostoru velkého výstavního sálu bude od 9. října do 15. listopadu k vidění výstava originálních obrazů Petra Vlacha. Jeho tvorbu komentuje Jan Dočekal (historik umění a kulturní publicista) takto:

Malířské začátky Petra Vlacha leží na začátku 90. let minulého století, náležitě tvoří od roku 2009. Není zasažen žádnou orientační odbornou tvůrčí lekcí. Na místo, na němž je průběžně v tomto čase, dospěl subjektivními pěšinami poznání.

Vůlí a zápalem překlenul úskalí a neskrývá ambici pokračovat v sebevzdělávání skrze tvorbu, s vizí nalezení v převaze subjektivního malířského výrazu. Protože nevyznává metodu objektivního zprostředkování skutečnosti světa, pravděpodobně zůstane nezobrazujícím výtvarníkem. Půjde ve směru vyznačeném třemi dosavadními autorskými výstavami. Ty ukázaly na jeho poučení z vývoje umění ve 20. století, sdružené v dotycích abstraktního expresionismu, geometrické abstrakce, tašizmu a nového realismu.

Dle teorií týkajících se nedeskriptivních směrů malířství neměly by Vlachovy obrazy vyjadřovat nic konkrétního. Ale patrně vyjadřují. Dle autora dojista. Příčina je tato: ví o existenci odborných poučení, ale není s nimi ztotožněn. Upíná se, vedle volných témat, například k sociálním otázkám a k humanismu. Do roviny výchozího bodu vzniku obrazu ukládá v ideji kód příběhu, který má dle jeho verbální interpretace inspirační sílu. V procesu tvorby je onen příběh ovšem překryt malbou nebo autorským nakládáním s materiálovými jednotlivostmi (např. v asambláži). Tedy není zřetelně definován, vnímatel jej sotva může zachytit. Specifický smysl míněného příběhu tak zůstává u výtvarníka, pro něhož je žitým podnětem tvorby. Ve shrnutí je to prazvláštní spojnice modifikované konceptuální literární tvorby (příběh v mysli) s nefigurativním malířstvím pozoruhodné úrovně.

K příbuzným výsledkům Vlach dospívá, ovšem přes prostor jiné formy – již jmenovaný nový realismus. Svébytně oživuje myšlenky a postupy jeho aktérů vytrysklé před půlstoletím.