Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Tradiční fotosoutěž Photographia Natura – téma pro rok 2021

V tomto roce se uskuteční již 18. ročník tradiční fotosoutěže, kterou Muzeum Vysočiny Jihlava organizuje již od roku 2004. Letošní soutěž se koná pod záštitou radního Kraje Vysočina pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch a mezinárodní vztahy, Mgr. Romana Fabeše.

Za uplynulých 17 ročníků se soutěže zúčastnilo 819 autorů z celé republiky i Slovenska, kteří soutěž obeslali celkem 3770 fotografiemi. Od roku 2008 vyhlašujeme pro každý ročník konkrétní téma. Nejvíce autorů zaujalo téma Stromy v roce 2010, kdy se jich do soutěže přihlásilo 99. Nejvíc fotografií (468) zaslali autoři v roce 2018 na téma Květy, listy, plody aneb všímáme si detailů.

Pro 18. ročník, a tedy rok 2021, jsme zvolili téma: Atmosférické jevy.
V souvislosti se změnami klimatu i zvýšenou aktivitou vulkánů v různých koutech světa je možné konstatovat, že množství a pestrost pozorovaných atmosférických (meteorologických) jevů se zvyšuje a atmosférické jevy se stávají častým a oblíbeným tématem většiny fotografů. Do široké škály těchto jevů můžeme zařadit mraky, inverze, mlhy, blesky, červánky, duhu, polární záři a zejména halové jevy. Hodnotit se bude kromě kvality fotografie i mimořádnost, výjimečnost či zajímavost atmosférického jevu. Zvláštní cenu ředitele získá snímek s nejvíce originálním obsahem, případně názvem, nejlépe obé dohromady.
Tož foťte, přátelé. Vyrážejte se svými aparáty za svítání, soumraku i v noci, za bouřky či třeskutého mrazu. Hledejte i ve svých fotoarchivech a přijďte se pochlubit svými „úlovky“. A nezapomeňte na základní pravidlo, že všechny snímky musí být pořízeny na území České republiky.

Soutěžní formuláře si můžete vyzvednout v muzeu (Masarykovo nám. 57/58), nebo si je můžete stáhnout z webové stránky muzea: http://muzeum.ji.cz/ – Novinky – Photographia natura – Informace. Uzávěrka příjmu fotografií je stanovena na 11. listopadu 2021.

Temná hmota a ještě temnější energie

Pátek 29. prosince 2020 od 17 hod

 Se uskuteční on-line přednáška Ing. Petra Dvořáka, Ph.D., z CEITEC A FSI VUT s názvem Temná hmota a ještě temnější energie.

Odkaz, na kterém bude on-line vysílání probíhat: https://youtu.be/hJGopxM-obc

Vědecko-populární přednáška se věnuje astrofyzikálnímu fenoménu, o kterém toho jako lidstvo bohužel zatím víme jen velmi málo: temná hmota a temná energie.
V posledních desetiletích se však povedlo nasbírat velké množství empirických dat, která nám v současnosti umožňují tvorbu velmi sofistikovaných numerických simulací, díky kterým si můžeme vytvářet představu o tom, jak temná hmota a temná energie ovlivňují náš Vesmír a jak ovlivňují formování struktur v něm. Pojďme se společně na tuto fascinující cestu poznání vypravit a "osvětlit" si tuto temnotu.

PF 2021

Letos již potřetí… zavíráme…

V rámci vládních protiepidemických opatření dojde letos od pátku 18. prosince už potřetí k uzavření jihlavského muzea a jeho poboček. Hrad Roštejn ukončil turistickou sezonu jako tradičně na konci října.

Ale rozhodně nespíme – všímavý návštěvník jistě zná naše programy na sociálních sítích, které se staly nedílnou součástí muzejních aktivit pro malé i velké příznivce jihlavského muzea. Pod společným názvem Do muzea trochu jinak se již prezentovala sekce přírodovědná, včetně živé komentované prohlídky výstavy Plané rostliny jako jídlo, koření a lék s kurátorem Mgr. Jiřím Juřičkou, která je stále k vidění na instagramu nebo facebooku muzea. Program o historii Jihlavy s podtitulem „Jihlava vypráví“ bude pokračovat po krátké vánoční pauze. Zatím poslední program „Jak to bylo s exponáty“ přibližuje původ a zdůrazňuje význam vybraných exponátů našeho muzea. Po vánoční přestávce budou představeny exponáty společenskovědného oddělení, konkrétně zajímavá výtvarná díla, která má ve svém depozitáři uschována akad. mal. Martin Kos. A na začátku roku budeme spouštět nové online aktivity, jejichž příprava v současné době finišuje.

Ani kolegové na pobočkách nezůstávají nečinní – svými texty přispívají do místních zpravodajů, katalogizují a opečovávají svoje fondy. A rozhodně doporučujeme roštejnské facebookové stránky naplněné nejen různými zajímavostmi z interiéru hradu.

I přes nepříznivé okolnosti přejeme všem svým příznivcům příjemné prožití vánočních svátků a optimistický vstup do nového roku.