Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

6. Dny otevřených ateliérů v Kraji Vysočina

víkend 1. a 2. října 2016
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Šestý ročník podzimní slavnosti výtvarného umění a uměleckých řemesel v regionu Vysočiny vypukne již o nadcházejícím víkendu. Dny otevřených ateliérů se tentokrát uskuteční v sobotu 1. a v neděli 2. října. O tomto víkendu někteří výtvarníci a umělečtí řemeslníci v kraji zpřístupní svá tvůrčí zázemí. Návštěvníci se tak s nimi mohou osobně seznámit v jejich domácím prostředí. Navázat dialog a poznat jejich práci jinak než jsou zvyklí z běžných výstav. V některých ateliérech si lidé mohou použité výtvarné techniky a postupy vyzkoušet.
„„Na Vysočině navštívilo v minulém roce 160 zapojených ateliérů téměř jedenáct tisíc osob, což je dosavadní rekord, který potvrzuje, že o uměleckou a řemeslnou tvorbu je zájem a otevřené ateliéry má smysl pořádat i nadále,“ upřesnil Jiří Jedlička, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, které akci z pověření Kraje Vysočina organizačně zabezpečuje. „Cílem projektu je propagace umění, řemesel a zprostředkování kontaktu tvůrce a návštěvníka,“ upozornil Jedlička, který je šéfem čtyřčlenného organizačního týmu.
Akce se i tentokrát zúčastní na dvě stovky tvůrců ve svých ateliérech, dílnách a galeriích. Do prvního ročníku se v roce 2011 zapojilo pět desítek tvůrců a galerií, které tehdy navštívila tisícovka zájemců.
Pro všechny zájemce připravil organizátor informační materiály, které jsou již od začátku září postupně distribuovány v Informačních místech v Kraji Vysočina. Těmi jsou Muzeum Vysočiny a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Muzeum Vysočiny v Třebíči, Muzeum Vysočiny v Pelhřimově, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Městské muzeum v Chotěboři a Informační centrum ve Ždírci nad Doubravou. Informační brožurky budou dále distribuovány také do Informačních center a v celém Kraji Vysočina. Aktuální informace jsou dostupné na www.vysocina-kultura.cz, ty nejaktuálnější pak i v průběhu víkendu na facebookových stránkách. Stručný přehled výtvarníků s adresami byl otištěn také v krajských novinách Kraje Vysočina.
Akce se tradičně koná ve čtyřech příhraničních regionech. Kromě Vysočiny se návštěvníkům již představili také tvůrci v Jihočeském kraji a Jihomoravském kraji, v polovině října v Dolním Rakousku, kde akce před lety vznikla.

„Vysočina je kraj s velkým kulturním bohatstvím, Dny otevřených ateliérů jsou skvělou příležitostí pro prezentaci umění a uměleckého řemesla v Kraji Vysočina a já jsem moc ráda, že se staly tradicí pro umělce i návštěvníky jejich ateliérů,“ potvrzuje krajská radní pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková, která nad akcí převzala záštitu. „Důvodem konání akce je také propagace uměleckých řemesel. Mnohá z nich mizí a stávají se kuriozitami. Chceme řemesla popularizovat, mimo jiné i mezi mladou generací, která se rozhoduje o svém budoucím povolání a možná i inspirovat jejich rodiče, když se rozhodují, jakým oborům by se měli jejich potomci věnovat,“ dodala Kružíková.  Také ona s rodinou pravidelně navštěvuje některé z otevřených ateliérů.
Dny otevřených ateliérů jsou hrazeny z rozpočtu Kraje Vysočina, generálním sponzorem je Nová tiskárna Pelhřimov.

Václav Poppe (1901-1981)

výstava

3. až 25. října 2016
vernisáž pondělí 3. října 2016 v 15:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace pobočka Telč

Telčské muzeum ve spolupráci s Muzejním spolkem v Telči připravilo v prostorách radnice výstavu věnovanou znalci umění, sběrateli a bibliofilovi Václavu Poppemu.

Václav Poppe se narodil v roce 1909 v Roudnici nad Labem, zde získal i základní vzdělání. V Praze se vyučil drogistou a do telčské drogerie U zlatého anděla přišel v roce 1933. Nejprve pracoval jako příručí, záhy však obchod převzal. Rozuměl fotopřístrojům, které též prodával. Měl rád přírodu, která se často stávala předmětem jeho uměleckých fotografických záběrů. Jeho fotografie se objevovaly v časopisech a publikacích, kde doprovázely texty o Telči. Byl znalcem a sběratelem drobné grafiky a exlibris. Sám vlastnil osobní exlibris, která vyjadřovala jeho životní styl. Byl členem Spolku sběratelů Exlibris a Klubu bibliofilů. Znal dobře historii města a všechny umělecké a stavební památky Telče. Zahajoval často výstavy obrazů a nechyběl na žádném uměleckém setkání. Václav Poppe byl nadšeným divadelním ochotníkem a postavy, které na jevišti vytvořil, vždy působily přesvědčivě. Zároveň byl i členem pěveckého spolku Smetana, ve kterém téměř padesát let zpíval 1. bas. Přátelé na něj vzpomínají nejen jako na znalce umění, sběratele a bibliofila, ale také jako na skvělého organizátora zájezdů za uměleckými památkami a přírodními zvláštnostmi naší vlasti, které výborně znal.

Výstava věnovaná Václavu Poppemu bude slavnostně zahájena vernisáží, na které vystoupí žáci ZUŠ Telč v pondělí 3. října v 15:00.

Třebíčské kouření

soutěž v pomalém kouření dýmek

pátek 28. října 2016 ve 14:00 hodin
Muzeum Vysočiny Třebíč, konírna (vstup přes pokladnu muzea)

Dne 28.10.2016 pořádá Muzeum Vysočiny Třebíč v prostorách třebíčského zámku ve spolupráci s Asociací dýmkařských klubů České republiky a firmou Mostex export-import Brno 21. Třebíčské kouření – soutěž v pomalém kouření dýmek. Zahájení soutěže, která je přístupná i veřejnosti, je ve 14 hodin.Do muzea za poštolkou

akce pro rodiny s dětmi

středa 26. října 2016 v 15:00 hodin
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Pro podzimní období jsme vybrali poštolku obecnou. Dravce, kterého mnozí viděli poletovat nad poli,ale také mezi panelovými domy či u baziliky. Přijďte se dozvědět o poštolce a jiných dravcích více informací. Jak loví, hnízdí, jak vypadá samice, samec a mnoho dalšího.
Na další program Do muzea za..... se můžete těšit v sobotu 10. prosince od 15 hodin. Vydáme se za betlémy.

Kontakt:
Mgr. Eva Novotná, e.novotná@muzeumtr.cz, 568 408 897

Prázdninový den v muzeu

středa 26. října 2016 pro věkovou kategorii 9-12 let
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Ve středu 26. října pokračujeme v letním trendu prázdninových dnů v muzeu. Děti mohou strávit v prostorách Muzea Vysočiny Třebíč den bez rodičů. Malí návštěvníci se stanou přírodovědci. Prázdninový den v muzeu trvá od 8:00 do 15:00 hod. Tábor povede lektorka Muzea Vysočiny Třebíč.  Lektorka si převezme účastníky od rodičů či příbuzných na recepci muzea v rozmezí  7:45-8:15 hod, předá je pak v 15:00. Na Prázdninový den v muzeu je nutné se přihlásit. Kapacita je 15 dětí. Cena 150 Kč.

Kontakt:
Mgr. Eva Novotná, e.novotná@muzeumtr.cz, 568 408 897