Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

JAROSLAV ZIEGLER

 výstava

28. září – 28. listopadu 2021 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov - výstavní síň zámku pánů z Říčan



DOPROVODNÝ PROGRAM

5. října 2021 od 17:00 komentovaná prohlídka výstavy a křest monografie

19. října 2021 od 15:00 dětská komentovaná prohlídka výstavy 

19. října 2021 od 17:00 komentovaná prohlídka výstavy


On-line průvodce městem Místa Jaroslava Zieglera 


Jaroslav Ziegler se narodil v roce 1886 v Černovicích, zemřel v roce 1974 v Čejkově u Nového Rychnova. Více než půl století spolupracoval s pelhřimovským muzeem na obrazových rekonstrukcích historické zástavby Pelhřimova. Jeho životní osudy však zdaleka nejsou spojeny jen s Pelhřimovskem. Vystudoval práva a řadu let zastával úřednické a diplomatické posty na prvorepublikových ministerstvech, ve třicátých letech 20. století byl generálním konzulem v Mnichově. Byl perzekuován jak nacistickým, tak komunistickým režimem. Na prahu 2. světové války byl vězněn v Praze a Berlíně kvůli podezření ze spoluúčasti na plánování atentátu na Adolfa Hitlera, v padesátých letech byl vystěhován z rodinné vily v Pelhřimově do podnájmu v malé vesnici Čejkov, kde strávil posledních dvacet let svého života. 

Výstava naváže na výstavu za okny, realizovanou za omezených možností setkávání v zimě 2020/2021. Představí život Jaroslava Zieglera a jeho dílo ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov. Muzejní exponáty doplní zápůjčky předmětů spojených s osobou a dílem Jaroslava Zieglera z některých regionálních soukromých sbírek. Kontext Zieglerovy tvorby budou ilustrovat reprodukce dobových fotografií z muzejní sbírky a digitálního archivu fotografického ateliéru Šechtl a Voseček. 


V muzeu je možné si zakoupit, telefonicky či e-mailem objednat novou monografii Jaroslav Ziegler, jejíž vydání bylo podpořeno ze Státního fondu kultury MK ČR.


kurátorka a kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Trnková, z.trnkova@muzeumpe.cz

Houby v muzeu

 výstava hub a dopoledne houbařská poradna

27. září až 29. září 2021 
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a havlíčkobrodský mykologický spolek vás srdečně zvou na tradiční, byť poněkud nepravidelnou výstavu hub, která se uskuteční ve dnech 27. až 29. 9. 2021 v prostorách havlíčkobrodského muzea. V dopoledních hodinách bude přítomen odborník, který určí vámi přinesené houby. 

Pozn.: První den výstavy v pondělí 27. 9. DOPOLEDNE nepůjde v budově muzea proud.

Obrazy a obrázky. Jolana Mertová.

výstava obrazů 

21. září až 31. října 2021
Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Kavárna Muzeum

V prostorách Kavárny Muzeum bude od 21. září do 31. října k vidění výstava obrazů Jolany Mertové. Jolana Mertová se narodila v Jihlavě, dětství a mládí prožila v Třešti. Vystudovala medicínu, po ukončení studií pracovala na interním oddělení Nemocnice Jihlava pod vedením primáře MUDr. Jaroslava Točíka. Od roku 2000 žije v Praze a pracuje jako lékařka v oboru hematologie. Malování a kreslení se začala věnovat už v útlém dětství, základy výtvarných technik a dovedností získala v třešťské Lidové škole umění pod vedením p. učitelky Aleny Liškové. Poté už jako samouk začala experimentovat s temperovými a také s olejovými barvami. Po nástupu do zaměstnání byla její tvorba spíše sporadická. To se změnilo v roce 2016 zakoupením akrylových barev, přihlásila se na výtvarný kurz a postupně objevila nové techniky, jako je akvarel a grafika. V posledních dvou letech příležitostně navštěvuje grafické kurzy Robina Kaloče, kde poznává neomezené možnosti tohoto výtvarného směru. V současné době střídá malbu olejovými a akvarelovými barvami s grafickými technikami. Stále hledá nové možnosti, které tyto výtvarné směry přinášejí. Její inspirací je příroda, květiny a lidé.

Hrad Roštejn získal dvě ocenění v soutěži Stavba Vysočiny

Muzeum Vysočiny Jihlava, hrad Roštejn

Na pobočce Muzea Vysočiny Jihlava, hradě Roštejn, byla v loňském roce ukončena několik let trvající stavební a památková obnova spojená s tvorbou nových expozic. V pondělí dne 6. září 2021 obdržel tento projekt hned dvě prestižní ceny v rámci soutěže Stavba Vysočiny.

Projekt Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic byl financován z rozpočtu EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a realizován byl v letech 2017–2020 s celkovými náklady 69,5 mil. Kč. Práce na hradě umožnily postupně zpřístupnit návštěvníkům zcela novou podobu zdejších interiérů, stejně jako návrat některých zdokumentovaných stavebních prvků a celkové uvedení objektu do stavu připomínajícího lovecké sídlo z konce 19. století. Kulturní památka je díky rekonstrukci a vysoce odborně provedeným restaurátorským pracím zachována v odpovídajícím stavu. Veškeré práce (průzkumné, stavební, restaurátorské i expoziční) navíc probíhaly bez přerušení návštěvnického provozu Roštejna, který byl vždy alespoň zčásti veřejnosti zpřístupněn. Lidé tak měli možnost být součástí projektu úprav hradu a cestu jich sem i přes různá omezení našlo každoročně několik desítek tisíc.

V letech 2018 a 2019 byly postupně otevřeny nové expoziční trasy, které se rychle staly oblíbenými i díky svému modernímu a netradičnímu pojetí. I proto byl v roce 2020 Roštejn s 48,3 tis. návštěvníků v interiérech vůbec nejnavštěvovanější památkou v Kraji Vysočina. Nyní, v roce 2021, přichází ocenění i od odborné veřejnosti, a to v soutěži Stavba Vysočiny. Tu již po devatenácté pořádal Spolek Stavba Vysočiny ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Krajem Vysočina. Projekt stavební obnovy hradu a tvorby nových expozic zvítězil v kategorii Rekonstrukce staveb. Oceněno bylo především řešení, které přispělo ke sjednocení a celistvosti daného výrazu při respektování historických souvislostí. Vyzdviženo bylo i obohacení kulturně společenské náplně objektu. Roštejn navíc v rámci další kategorie soutěže získal ještě cenu ČKAIT (České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). Obě ceny jsou poděkováním zejména pro rozsáhlý tým, který umožnil vznik a realizaci projektu.

Mimo mimořádně úspěšné účasti v soutěži Stavba Vysočiny byly hradní expozice oceněny i na letošních Národních mysliveckých slavnostech na zámku Ohrada, kde jejich autoři obdrželi uměleckou cenu ČMMJ (Českomoravské myslivecké jednoty) za ztvárnění podoby nových expozic.

Téma rekonstrukce hradu a jejího průběhu je tedy zjevně i po skončení velmi atraktivní jak pro odbornou, tak laickou veřejnost. To dokazuje mimo jiné i zájem o mimořádnou srpnovou prohlídku v rámci akce Putování po projektech. Ta byla již několik dní před akcí kapacitně zcela zaplněna. Účastníci během ní navštívili různé části Roštejna a dozvěděli se mnoho o stavebních, restaurátorských i expozičních počinech posledních let. Správa hradu plánuje podobné prohlídky organizovat i do budoucna.

Jihomoravské šibenice

výstava

16. září - 28. listopadu 2021

Muzeum Vysočiny Jihlava

V prostorách malého výstavního sálu jihlavského muzea bude od 16. září do 28. listopadu k vidění výstava zapůjčená z Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

Během posledních desíti let byla na Moravě identifikována místa, kde stávaly některé šibenice zaznamenané na Prvním vojenském mapování. V místech šibenic u Tišnova, Vranova nad Dyjí, Slavkova, Šatova, Ivančic a Bystřice nad Pernštejnem byl proveden archeologický výzkum, při němž byly odkryty půdorysy zděných šibenic umožňující hypotetickou rekonstrukci těchto staveb. Nalezená keramika, železné předměty a mince z 15. až 18. století datují provoz na těchto popravištích. Zde nalezené kosti odsouzenců dávají představu o pohlaví a stáří popravených delikventů. Výstava seznamuje s výsledky bádání na těchto objektech. 

Autoři výstavy: prof. PhDr. Josef Unger, CSc.; akad. arch. Ing. Jan Velek; RNDr. Robin Pěnička, Ph.D.; Mgr. Alica Křápková; Mgr. Soňa Boriová z Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.