Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Miloš Jiránek (1875 - 1911) - Tichý hlas

výstava

23. května až 25. srpna 2019
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, vernisáž 23. května 2019 v 17:00 hod

Výstava představí jednu ze zakladatelských osobností českého moderního umění Miloše Jiránka, malíře, literáta, výtvarného kritika a také organizátora výtvarného života přelomu 19. a 20. století. Ve svém rozsáhlém malířském díle ovlivněném francouzským impresionismem i následnými moderními směry usiloval Jiránek o nové pojetí zejména figurální malby, ale i portrétní tvorby, krajinomalby a námětů zachycujících všední život.
Předem Vám moc děkuji za zveřejnění!

Rumunský Banát

přednáška


pondělí 27. května 2019 od 17:00 hod
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč


Přijměte pozvání do Telče - v prostorách obřadní síně telčské radnice se v pondělí 27. května v 17:00 se uskuteční přednáška Rumunský Banát a srbská Vojvodina. Přednáší členové Muzejního spolku v Třešti Vlastimil Budař a Milina Matulová. Muzejní spolek v Třešti oslavil 100. výročí vzniku samostatného Československa netradičním způsobem, a to návštěvou krajanů v Rumunsku a slovenské komunity v Srbsku. Členové spolku navštívili centrum Slováků v Srbsku - městečko Bački Petrovac, dále Novy Sad s pevností Petrovaradin, město Kovačica poblíž Bělehradu, v srbské části Banátu vesničku Češko Selo, v rumunské části pak Gernik, Rovensko, Bígr a Svatou Helenu. Z tohoto zatím nejnáročnějšího a nejdelšího výletu třešťského Muzejního spolku je připravena přednáška s promítáním fotografií a povídáním o Češích a Slovácích žijících daleko od svého původního domova. Jste srdečně zváni!

Nekonečná dobrodružství Miloslava Havlíčka

výstava

24. května až 7. července 2019, vernisáž: 24. 5. 2019 v 17.00 hod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě


Miloslav Havlíček, ač rodilý Pražák, má díky svým rodičům, kteří pocházejí z České Bělé a Přibyslavi, k Vysočině blízko a rád vzpomíná na dětství, kdy tu často pobýval.
Výtvarník, který loni oslavil pětaosmdesát let, je neustále profesně aktivní, i když své dřívější tempo zvolnil.  Neustále má potřebu skoro denně kreslit a udržovat si tak pevnou ruku a malířské cítění. Nejvíce jej oslovují témata z běžného života, zvláště lidská figura, její gesta, mimika tváře, pohyb. To je pro Miloslava Havlíčka základní kámen, z něhož vychází ve své tvorbě. Od něho se pak odpichuje k fantastickým i reálným světům, které dokáže tak sugestivně znázornit a podat s osobitou imaginací. Havlíček je díky svému ilustračnímu stylu poměrně snadno rozpoznatelný, což je jeho přednost a také jakási marketingová značka.
Směřování k čisté a jasné umělecké výpovědi je u něj dáno i jeho celoživotním zaměstnáním. Po škole nastoupil jako výtvarný redaktor v časopise Zápisník, kde zůstal až do odchodu do penze. Paralelně spolupracoval i s redakcí školního časopisu Freundschaft určeného k výuce německého jazyka a přispíval i do dalších časopisů a magazínů. Právě tato drobná časopisecká tvorba je téměř nezmapovatelná a nezměřitelná, protože se u ní neuvádělo jméno autora, a to mnohdy i u větších ilustračních celků.
Pro jeho tvorbu je typická až typografická sdělnost a přímost. Ve své ilustrátorské práci používá různé výtvarné techniky, ale nejraději maluje akrylovými barvami, či kombinuje techniky s fotokoláží.
Miloslav Havlíček v havlíčkobrodské galerii představuje časopisecké a knižní ilustrace, kreslené seriály, ale i volnou tvorbu, kterou jsou koláže a obrazy. Právě volná tvorba je pro širší veřejnost novým objevem. Jak sám autor říká, koláží vzniká jen několik do roka, a používá u nich dva až tři výtvarné podklady, které pak kombinuje a skládá do výsledné podoby. Také jeho obrazy jsou spíše výtvarnou reakcí na nahodilé podněty či vjemy, které jej osloví a jsou známé pouze v okruhu blízkých přátel.
V časopisecké a knižní ilustraci Miloslav Havlíček zaměřuje na science fiction a fantasy, noir literaturu (detektivky, krimi, thrillery), témata z kosmu a letectví, události II. světové války, náměty spojené s armádou, ale i dramata všedních dní.  Vedle Zápisníku je publikoval v řadě periodik pro dospělé (Ahoj na sobotu, AZ Magazín, Československý voják, Interpress Magazín, Květy, Letectví a kosmonautika, Radar, Signál), školních měsíčnících pro výuku jazyků (Freundschaft, Ogoňok, R+R) a dětských časopisech (ABC, Hlasatel, Ohníček, Pionýr, Pionýrská stezka, Sedmička pionýrů). Dvacet let ilustroval i brožovanou edici Magnet, zacílenou na detektivní a špionážní příběhy, pro kterou vytvořil více než tři sta ilustrací především technikou perokresby, lavírované perokresby a fotokoláže.

Muzejní a galerijní noc 2019

muzejní a galerijní noc


pátek 7. června 2019 od 16:00 hod
Muzeum Vysočiny Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě


V pátek 7. června se Muzeum Vysočiny Jihlava společně s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě i v letošním roce zapojí do v pořadí již XV. ročníku Festivalu muzejních nocí.
Nejprve budou mít návštěvníci možnost zhlédnout v prostoru malého dvorku výstavu kaktusů a sukulentů, případné pěstitelské dotazy zodpoví členové Klubu pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava.
 V 16:00 bude slavnostní vernisáží zahájena dlouhodobá výstava prezentující dětské havířské kroje a nejnovější archeologické nálezy v Kraji Vysočina - Jihlavský havířský průvod aneb archeologické muzejní havíření v prostorách muzejní půdy.
V 16:30 se v Malovaném sále uskuteční přednáška Jiřího Prokopa z České speleologické společnosti Jihlava, ZO Cunicunulus, s názvem Současné pozůstatky po dolování na Jihlavsku.
S představením nejen pro děti Mistr Kat aneb humorně o věcech neveselých a bolestivých vystoupí Divadlo Emillion
z Ústí.
 V 18:00 začne komentovaná prohlídka muzeem Ze sklepa až na půdu zaměřená na historii hornictví na Jihlavsku. Prohlídku povede archeolog Mgr. Davidem Zimolou.
Od 19:30 bude možné prohlédnout si interaktivní výstavu mapující trávení volného času ve středověku Svět středověkých her s kurátorem výstavy Mgr. Alešem Hochem.
Stálé expozice muzea budou pro návštěvníky muzejní noci přístupné do 21:00…
Milovníky středověké hudby jistě potěší vystoupení hudebního tria Zanyka, které se věnuje hudbě gotiky a rané renesance. Zazní písně plné dávných příběhů vyprávěné prastarými jazyky.
Večer v muzeu zakončíme v Malovaném sále autorským čtením zoologa Pavla Bezděčky.
I letos se na této akci podílí Magistrát města Jihlavy – díky této spolupráci mohou návštěvníci zavítat do Domu Gustava Mahlera, do Jihlavského podzemí nebo na bránu Matky Boží. Pokud bude příznivé počasí a až se setmí, bude možné se členy České astronomické společnosti, pobočka Vysočina, právě zde na úplný závěr pozorovat noční oblohu.
Vstup do jihlavského muzea a do ostatních objektů spolupracujících na této akci je zdarma!

Nekonečná dobrodružství Miloslava Havlíčka


výstava

24. května 7. července 2019, vernisáž 24. května 2019 od 17:00 hod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Výstava představí ilustrace, koláže a volnou tvorbu Miloslava Havlíčka. Výtvarníka, jehož jméno není veřejnosti příliš známé, jakmile ale uvidíte jeho ilustrace a komixy, uvědomíte si, že nás provázely od konce šedesátých let minulého století na stránkách časopisů a patřily k tomu nejlepšímu, co u nás vycházelo. Jeho doménou byl tajemný svět vesmíru, UFO, kosmonautika, letectví, armádní technika, sci-fi literatura a kriminálky. Volná tvorba pak byla jeho únikem od maratonu ilustrování a termínů. Nejprve koláže a později malba mu umožňovali zpodobňovat své pocity, imaginaci.