Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Jitka Králová, Robert Buček - Nesebereš!

výstava

15. dubna – 11. července 2021 

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě / galerie Alternativa

on-line zahájení 15. dubna 2021 v 18 hodin na www.facebook.com/OGVJihlava

Práce samotné i proces jejich vytváření jsou do velké míry založené na přirozené ambivalentnosti vztahu člověka k přírodě. Obdiv, pokora a touha po souladu (který je však spíše utopickou vizí) se střetává s potřebou přírodní prostředí organizovat, zmocnit se ho a podrobit ho vlastnímu řádu. Autoři si tento rozpor uvědomují, přijímají ho a vědomě s ním pracují.

Silným inspiračním zdrojem je obecná lidská potřeba vlastnit esteticky atraktivní (přírodní) předměty, shromažďovat je, třídit, adjustovat a vystavovat. Autoři toto sběratelské nutkání posouvají dál, do více extrémní a nesmyslné podoby. Nesoustředí se totiž na konkrétní předměty, ale na celé přírodní procesy. Snaží se nalézt způsob, jak přírodní děje zachytit a uchovat. Někdy s nimi nakládají jako s uměleckým materiálem, jindy se přírodní proces stává spoluautorem díla. V odkazu na vědecké zkoumání přírody se autoři pokouší uplatnit odborné metody, tedy uchopení procesu pomocí určité jednotky, plošné, časové nebo objemové.

Pro autory je podstatná práce s konkrétními místy, podrobují je dlouhodobému pozorování, pracují s jejich charakterem a lokálními materiály. Výchozí body obou autorů jsou z velké části totožné, každý z autorů však s tímto zdrojem nakládá jinak. Robert Buček zužitkovává své tradiční sochařské zkušenosti, jeho práce vede k pevným a formálně více uzavřeným kompozicím. Práce Jitky Králové není konkrétně ohraničená, probíhá v delším čase, bez potřeby konkrétně určit začátek a konec, bez nutnosti plně rozhodnout o podobě záznamu, který vzniká.

Projekt si neklade za cíl nabízet východisko z problematického vztahu kultury a přírodního prostředí, spíše ho prozkoumává. Poukazuje na tenkou hranici mezi dialogem s přírodou a jejím využitím. Představuje tvůrčí postup autorů, jež se na této hranici pohybují a každý se jí ve své vlastní práci dlouhodobě zabývá. Podává zprávu o hledání vztahu s přírodním prostředím formou osobních příběhů.

Výstava za okny vol. 2 - Co to sbíráš? Porcelán

výstava

od 13. 4. 2021, 12:01 hod

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan, za okny výstavní síně

Abychom vám zkrátili čekání na opravdovou kulturu, připravili jsme další díl výstavy za okny, tentokrát o keramice (13.4.–27.4.)!

Cyklus Co to sbíráš? postupně nabídne ochutnávky z rozličných sbírek uložených v muzeu. Bude to takový skokanský můstek k opravdové výstavě, kterou otevřeme, jakmile to bude možné.

Před několika tisíci lety člověk poprvé sáhl na hlínu s cílem vyrobit z ní nádobu. Když se ohlédneme do minulosti na vývoj keramických předmětů, jsme svědky mnohdy různě dynamického, ale vždy progresivního vývoje. Do nejvyspělejšího bodu jsme dospěli výrobou porcelánu, který je nejluxusnějším druhem keramiky. V Evropě byl poprvé vyroben před více jak třemi sty lety, na české území se jeho výroba dostala o několik desítek let později. Výrobky z porcelánu postupně vytlačily obyčejnější druhy keramiky a staly se součástí naší každodennosti. Přijďte nahlédnout do muzejních oken na pěkné porcelánové kousky ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, které svědčí o skvělém spojení zručnosti, pokroku a estetického ladu.

Každých 14 dní se můžete těšit na novou expozici, která pro vás bude za okny zámku pánů z Říčan k dispozici 24 hodin, 7 dní v týdnu. Novinky se objeví vždy v úterý v poledne.

Máme pár nápadů na různá další témata, ale budeme vděční i za ty vaše. Máte-li nějaký tip, co byste chtěli za okny muzea, vidět, volejte, pište!

kontaktní osoba: Mgr. Hana Zrno Vondrů, h.vondru @muzeumpe.cz

Rumunsko Davida Hainalla

cestopisná beseda

pondělí 12. dubna 2021, od 18 hod.

Krajská knihovna Vysočiny, online

Putování rumunskými horami patří dodnes mezi nezapomenutelné zážitky. Často se člověk vydává proti toku času a najednou se ocitá uprostřed horských luk plných ovcí a pastevců, kteří zde žijí stejně jako před padesáti nebo dokonce sto lety. Život rumunských pastevců se s postupem příliš nezměnil a v horách se jakoby zastavil čas.

Rumunsko nejsou jen hory, pastevci a stáda ovcí. Je to fascinující země a jistě stojí za to podívat se na ni i z jiné perspektivy než z hřebenů vysokých hor.

Navštívíme celou řadu přírodních a geologických skvostů, které mnohdy nemají obdobu jinde v Evropě nebo dokonce ve světě. Pokocháme se mimo jiné zemními kulisami, bahenními sopkami, travertinovými vodopády a kaskádami, projdeme se vrchovištními rašeliništi porostlými masožravými rosnatkami, prozkoumáme čedičovou horu, solný i vápencový kras, smrtonosnou sirnou jeskyní a vykoupeme se v kráterovém jezeře sv. Anny.

Podrobnosti k připojení
APLIKACE ZOOM
– Bez instalace aplikace do PC (webové rozhraní): Zrušit – Launch Meeting – Zrušit – Join from Your Browser – Your Name (jméno, přezdívka) – zatržítko + hádanka – Join
– S nainstalovanou aplikací v PC – Spustit aplikaci URL: Zoom Launcher
– Podporované operační systémy (doporučené): Windows 7, 8, 8.1 a 10 (Home, Pro,Enterprise)
– Podporované prohlížeče: Windows – Internet Explorer 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+ (doporučený)

Hříchy a hříčky naší doby

výstava

1. 4. – 27. 6. 2021

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě si dovoluje svým příznivcům po dlouhých odkladech představit výstavu maleb, ale i karikatur a plastik jednoho z našich předních současných výtvarníků věnujících se humoru, satiře a inteligentnímu vtipu, Pavla Matušky (*1944), rodáka z východočeských Třebechovic pod Orebem. 

Pavel Matuška obohacuje naši výtvarnou humoristickou scénu již od počátku 80. let 20. století, kdy začal pracovat tzv. na volné noze a ihned se zařadil po bok dalším skvělým kreslířům a karikaturistům. Publikoval v celé řadě novin a časopisů, léta přispíval do švýcarského humoristického časopisu Nebelspalter. Zúčastnil se mnoha mezinárodních humoristických soutěží, z nichž většinou odešel se ctí v podobě ceny či čestného uznání. Před dvaceti lety se začal čím dál více věnovat vedle kresby také malbě a řezbě. Za tuto dobu vznikla úctyhodná kolekce obrazů a soch, jež odkrývají humor, vtip a satiru v té nejvytříbenější podobě. Malby Pavla Matušky jsou plné skrytých významů, slovních hříček a vtipných analogií na české i světové „dějinné“ události, které čekají na reakce diváka. Jeho malířské vyjádření vtipu vychází z ryze českého kontextu. Rád využívá nejrůznějších přesmyček a slovních hříček, na něž je čeština neobyčejně bohatá, jiné jeho obrazy předpokládají alespoň marginální znalost základních historických, umělecko-historických, literárních či zeměpisných reálií. Teprve poté vyzní vtip ve své celistvosti, například parafráze na díla ze světových galerií (viz Mona Lisa, Dáma s hranostajem, aj.). Jak název napovídá, autor opravdu velmi rychle a trefně reaguje na aktuální dění současného světa, ať už se jedná o ekologickou či politickou krizi, společenskou reakci na hnutí #Me Too nebo naposledy o světovou pandemii a její důsledky pro českou společnost.  Vždy svérázně staví humor do pozice sebereflexe, ať už vlastní či národní, řídě se přitom základní poučkou hlásající, že „humor je spásou světa“. Pozor, jeho vtip je nakažlivý a v této době tolik potřebný!

Výstava je připravena k otevření, jakmile to pandemická opatření dovolí. Do té doby budeme díla postupně představovat na našich webových stránkách či facebookovém profilu. Přijďte se k nám uvolnit a zasmát.

Mgr. Daniela Růžičková, kurátorka výstavy

Mizející město

výstava

1. 4. 2021 – 2. 5. 2021

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

Od 1. 4. 2021 je v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod připravena výstava historických pohlednic ze sbírky pana Bohumíra Špačka, který se tomuto koníčku věnuje již od roku 1987. Za tu dobu shromáždil stovky pohlednic s obrázky Brodu, ale i přilehlých vesnic a okolí.

Výstava se skládá zejména z fotografií Německého Brodu první poloviny 20. století.  Návštěvníci si budou moci prohlédnout například prvorepublikový vzhled náměstí, parku nebo tehdejších okrajů města. Část výstavy je věnována náboženským stavbám, jednotlivým ulicím či významným budovám nejen v centru. 

Vzhledem k epidemiologickým opatřením zůstává výstava a s ní celé muzeum zavřená, nicméně doufáme, že již brzy bude Havlíčkův dům opět otevřen veřejnosti. Zajímavé články a videa můžete najít na našich webových stránkách www. muzeumhb.cz nebo na YouTube kanálu MVHB.

Těšíme se na vás!