Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - letos poprvé virtuálně

úterý 21. dubna 2020
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizaceTématem 15. ročníku akce  Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha šoa je identita - našich měst a obcí, komunit i nás samých, vše co ji tvoří a ovlivňuje.
Protože naši současnou identitu ovlivňuje dosud nepoznaná situace a změny s ní související, museli jsme  z důvodu všech opatření souvisejících s epidemií COVID-19 (koronavirus) přistoupit k
tomu, že letošní Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa 2020, neproběhne v reálném veřejném prostoru na náměstí ve 28 městech, které se k letošnímu ročníku připojili.
Datum zůstává: 21. dubna 2020 bude všem zájemcům zpřístupněna internetová stránka, na kterou se formou videokonference bude moci připojit každý, kdo bude chtít jména obětí přečíst on-line v reálném čase, a to v časovém rozmezí od 14.00 do 17.00. Abychom byli schopni zajistit plynulost čtení, je potřeba se předem registrovat na e-mailu jomhasoa@terezinstudies.cz. Každý přihlášený obdrží podrobné instrukce, jak postupovat.
Druhou možností je se celý den ke čtení jmen připojit prostřednictvím sociálních sítí. Nahrajte video, na němž přečtete jména, a nasdílejte jej na naši facebookovou stránku www.facebook.com/jomhasoa nebo na sociální sítě s hastagem  #ctunajomhasoa.
Můžete také nahrát video nebo audio a poslat nám ho prostřednictvím e-mailu jomhasoa@terezinstudies.cz. Příspěvky upravíme a nasdílíme sami.
Společně se tak všichni spojíme a opět i přes nepříznivé podmínky si připomeneme ty, kteří se stali obětmi nacistické rasové ideologie za druhé světové války.
Další podrobnosti najdete na našich stránkách www.terezinstudies.cz nebo na našem facebooku Institut Terezínské iniciativy.
Eliška Waageová, koordinátorka, Institut Terezínské iniciaitivy

Uzavření krajských muzeí, galerií, hradů, divadla a knihovny pro veřejnost

„Od pátku 13. března 2020 jsou všechny krajské organizace zřizované na úseku kultury do odvolání uzavřeny v souvislosti s vládou vyhlášeným nouzovým stavem k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2,“ uvedla Jana Fischerová, náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů s tím, že doporučuje sledovat webové stránky a sociální sítě jednotlivých dotčených organizací.

Uzavření krajských kulturních organizací bylo projednáno na mimořádné poradě gesčního odboru se statutárními zástupci již ve čtvrtek dopoledne s tím, že bylo plánované až po víkendu. Situace se však změnila a vládou vyhlášeným nouzovým stavem se uzavření posunulo na dřívější termín. Toto omezení se týká krajských příspěvkových organizací včetně všech jejich poboček a pracovišť, a to Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Horáckého divadla Jihlava, Krajské knihovny Vysočiny, Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, Muzea Vysočiny Jihlava, Muzea Vysočiny Pelhřimov, Muzea Vysočiny Třebíč a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.


Uzavřeny jsou studovny i badatelny těchto organizací. Současně jsou také zrušeny všechny programy a doprovodné akce. Zákaz veřejných akcí se dotkl nultého ročníku Přehlídky divadelního dokumentu, který měl v současnosti probíhat v Horáckém divadle Jihlava. Rovněž se na neurčito posouvá zahájení turistické sezóny na hradech Roštejn a Kámen. O případných náhradních termínech budete informováni prostřednictvím webových stránek jednotlivých organizací, a proto doporučujeme jejich průběžné sledování. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, je možné telefonicky či elektronicky kontaktovat zaměstnance krajských kulturních organizací, neboť zaměstnanci pracují bez omezení. V divadle namísto zrušených představení zkoušejí herci dvoufázově, v muzeích a galeriích se věnují péči o sbírky a revizi stálých expozic, na hradech se připravují na novou sezónu a všichni využívají čas na činnosti, které se za běžného chodu odsouvají, aby byli připraveni na znovuotevření.


Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné nepříjemnosti.

DRAHÉ KAMENY MORAVY A SLEZSKA OD RENESANCE PO SECESI

přednáškaZRUŠENO z důvodu nemoci - náhradní termín bude upřesněn

Muzeum Vysočiny Jihlava, Malovaný sál, Masarykovo nám. 55

Přijměte pozvání na přednášku RNDr. Ivana Mrázka s názvem DRAHÉ KAMENY MORAVY A SLEZSKA OD RENESANCE PO SECESI,
která se v muzejním Malovaném sále uskuteční v úterý 10. března od 17:00.
Na Moravě a ve Slezsku se i přes nepřízeň osudu dochovaly vzácné uměleckořemeslné předměty zářící nádherou drahých kamenů. V muzeích, galeriích, zámcích, hradech, kostelích a klášterech můžeme obdivovat sošky, nádoby, zbraně, kalichy, relikviáře, monstrance, mozaiky, roucha, nábytek a šperky vytvořené z drahých kamenů. Významné drahokamové artefakty najdeme i v Jihlavě.
 Přednášející je autorem stejnojmenné knihy, která získala nominaci na Nejkrásnější knihu knižního veletrhu a na cenu Josefa Hlávky za literaturu v oboru neživá příroda.

Paprsková optika ve službách astronomie

přednáška

čtvrtek 12. března 2020 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, Malovaný sál, Masarykovo nám. 55

Přijměte pozvání na přednášku Ing. Zbyňka Dostála, Ph.D., z CEITEC a VUT Brno, s názvem Paprsková optika ve službách astronomie, která se uskuteční ve čtvrtek 12. března 2020 v 17:00 v muzejním Malovaném sále.
V přednášce budou představeny principy paprskové (geometrické) optiky v souvislosti s možnostmi využití těchto fyzikálních zákonů v základních přístrojích, které astronomové používají pro zkoumání vesmíru – v dalekohledech. Přednáška se věnuje také tzv. optickým vadám, které jsou pro některé druhy dalekohledů charakteristické.

Ing. Zbyněk Dostál, Ph.D. působí ve Středoevropském technologickém institutu CEITEC v Brně a přednáší fyziku a jemnou mechaniku na Vysokém učení technickém v Brně. V oblasti jemné mechaniky je také držitelem několika patentů a užitných vzorů.

Přednáška je pořádána ve spolupráci Jihlavské astronomické společnosti, Pobočky Vysočina České astronomické společnosti a Muzea Vysočiny Jihlava.

Biograf v knihovně: Viva video, video viva

promítání dokumentárního filmu

pondělí 30. března 2020 v 19:00 hod.
Krajská knihovna Vysočiny, m-centrum

Působivost analogového videa dnes spočívá především ve svérázné estetice rozpixelovaného obrazu s rastrovými chybami. Pro české výtvarníky, kteří koncem 80. let začali prozkoumávat možnosti videoartu, však toto médium představovalo cestu ke svobodě. Skrze portrét svého dědečka Radka Pilaře, jednoho z průkopníků českého videoartu, zkoumá režisérka Adéla Komrzý vlastní dědictví naléhavé tvůrčí fascinace. Proces rekonstrukce výstavy Den videa z roku 1989 coby hlavní dějová linie filmu pak toto okouzlení uvádí do kontrastu s životem v upadající totalitě, tak odlišném od dobrodružství těch, kteří se rozhodli emigrovat a za nimiž se autorka také vydává, aby objevila zapomenutá díla, poznala jejich tvůrce a navázala přerušené vztahy.
Dokumentární film ČR
Režie: Adéla Komrzý
2018, 85 min.

Pořádáno ve spolupráci s Centrem dokumentárního filmu v Jihlavě
Vstupné 20 Kč