Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Lupenaté světlovýtrusé houby

přednáška

pátek 26. ledna 2018 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Malovaný sál

Přijměte pozvání na druhou část přednášky Lupenaté světlovýtrusé houby, která je zaměřena na bedly a muchomůrky.
Přednáší Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava.

Popel a pálenka - Malá scéna Horáckého divadla Jihlava

Bengt Ahlfors
Popel a pálenka 

premiéra v sobotu 27. ledna 2018 v 19:30 na Malé scéně Horáckého divadla
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace

„A tatínka necháte stát tady, to vám povídám! Až i já skončím v nějaké takové piksle, tak si s námi můžete dělat, co budete chtít. Třeba nás zahrabat někde na hnoji. Ale teď si ho nechám tady doma. Potřebuju ho tu.“
V sobotu 27. ledna se na Malé scéně Horáckého divadla uskuteční v aktuální sezóně čtvrtá, na Malé scéně první, premiéra úspěšné skandinávské komedie Popel a pálenka. Současný finský dramatik Bengt Ahlfors v ní s černým humorem a vtipem rozehrává situaci, kdy se bezprostředně po pohřbu otce, známého plukovníka, jeho dospělé děti rozhodnou zbavit svou „bláznivou“ matku svéprávnosti, aby se snáze dostali k dědictví. Jenže stará energická dáma se jen tak nevzdává….
„Popel a pálenka je výborně napsaná hra, která svůj humor těží z dobře napsaných dialogů (a dobrého překladu renomovaného překladatele Františka Fröhlicha), černého humoru i situačních zápletek. Je ostrá i sentimentální, tragikomická jako život sám. Nenásilně a s humorem vypráví o manželství, lásce, vztahu rodičů a dospělých dětí o stáří i umění žít“, říká o této hře B. Jandová.
Umělecký šéf Pavel Šimák k jejímu zařazení do plánu 78. sezóny „Tuto hru jsme zařadili na repertoár hned z několika důvodů. Především je to dobrá komedie, která nabízí skvělé herecké příležitosti. S ironií a patřičnou dávkou nám velmi blízkého „severského“ humoru se věnuje tématům, která mají nejen v sezóně Sdílení stále co říct, ať už mluvíme o stáří samotném, či o rodinných vztazích, které se v podobných situacích ukazují často bez příkras přetvářky…
A v neposlední řadě -  krásná role temperamentní a nestárnoucí vdovy je skvělým divadelním dárkem pro paní Evu Kaplerovou, která v únoru oslaví významné životní jubileum.“ 
Hra Popel a pálenka měla svou premiéru v roce 2000 v Helsinkách. Její autor Bengt Ahlfors (* 28. 12. 1937) je zkušený divadelník. Dramatické tvorbě a divadelní režii se věnuje od roku 1959, působil také jako divadelní kritik, od roku 1963 pracoval postupně jako režisér, umělecký šéf a dramaturg Švédského divadla a Malého divadla v Helsinkách. Své hry píše švédsky. Ve Finsku je známý také jako autor mnoha televizních estrád a kabaretů. Patří k nejúspěšnějším současným skandinávským dramatikům, jeho hry byly přeloženy do mnoha jazyků, v České republice se s úspěchem hrály jeho hry Popel a pálenka, Poslední doutník a Divadelní komedie.
 „Moje komedie jsou možná ještě spontánněji přijímány ve střední Evropě, v Čechách, Maďarsku i v Německu než někdy ve Skandinávii. Zřejmě je Středoevropanům moje pojetí humoru velmi blízké, což mě velmi těší,“ řekl Bengt Ahlfors při ostravském uvedení své Divadelní komedie v rozhovoru pro Deník.cz, kde také prozradil své spisovatelské přesvědčení: „Celý život píšu komedie, neboť vyvolávat v lidech depresi rozhodně nehodlám, na to jsou jiní autoři.“
Režie této komedie se pohostinsky ujal emeritní režisér Horáckého divadla Jihlava (v angažmá v letech 1968 - 1981, 1991 – 1998) Karel Brynda: „Těší mě obrovská možnost všech postav těžit z výborného textu. Není v něm jediná špatně napsaná role. Všechny postavy jsou vnitřně bohaté, a to je ohromný materiál pro herce.“ V hereckém obsazení se vedle Evy Kaplerové objeví Anna Bazgerová, Vladimíra Vokůrková, Richard Vokůrka, Milan Šindelář, Petr Soumar a hostující Michaela Kotěrová.

Napoleonský večer v Pelhřimově

přednáška

úterý 13. 2. 2018 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, freskový sál

Napoleonské války a Čechy, to není jen bitva u Slavkova. Válka s Napoleonem tehdy dorazila i do Pelhřimova a jeho okolí. Dovolujeme si Vás tak pozvat na přednášku Mgr. Jiřího Cihláře věnující se pro mnohé neznámé části dějin Pelhřimovska z roku 1805. V rámci přednášky bude představen dopad napoleonských válek nejen z pohledu vojenských operací obou válčících stran (tj. rakouské a bavorsko-francouzské), ale také z pohledu obyčejných lidí, kteří tehdejší události prožili a zaznamenali do kronik. Dozvíte se, kudy prošla napoleonská vojska, jaké obtíže sebou nesla okupace, jak tato příkoří snášeli tehdejší obyvatelé a mnohé další.
Druhou část přednášky bude tvořit představení knihy s názvem Vojenské trestní právo ve Francii v letech 1789 až 1805. Tato publikace pojednává o uplatňování tehdejších vojenských trestněprávních předpisů ve francouzské armádě, tedy téma, které doposud v českém jazyce nebylo prakticky vůbec zpracováno. Zjistíte například, jak probíhala vojenská poprava, jaké delikty se postihovaly, jaké naopak tolerovaly.
Přednášející Mgr. Jiří Cihlář se tématem napoleonských válek zabývá jak po teoretické stránce studiem dobových pramenů, tak i po stránce praktické účastí na vzpomínkových napoleonských akcích. Můžete se tak těšit i na ukázku výstroje a výzbroje vojáka tehdejší francouzské armády.

vstup ZDARMA

Změny klimatu a infekční onemocnění statisticky

přednáška v rámci cyklu Science Café

úterý 23. ledna 2018 v 18 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Malovaný sál

Přednášející: Mgr. Natália Martiínková, Ph.D., z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR.

Lidstvo vyrostlo v dobách klimatických změn, ale dnes se obáváme, jaké počasí přinese budoucnost, kdy udeří další hurikán nebo sucho. Lidstvo vyrostlo v dobách epidemií, ale dnes se už nebojíme neštovic, moru ani tyfu. Jak se v čase mění klima, co způsobuje živým organismům a jak můžeme předpovídat epidemie? Statisticky. Čas je při počítání jenom další proměnná, kterou můžeme měnit a zjistit tak, jak svět vypadal, nebo bude vypadat. Autorka je vědecká pracovnice Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR. Zabývá se zejména vztahy obratlovců a jejich patogenů, modelováním změn DNA v čase a evolucí infekčních nemocí. Značnou pozornost věnuje studiu netopýrů, včetně výzkumu tzv. syndromu bílého nosu.

Hynek Luňák - Horácká architektura a kroje


výstava

26. ledna až 11. března 2018
vernisáž ve čtvrtek 25. ledna 2018 od 17:00 hod. 
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, galerie Tympanon

V galerii Tympanon budete moci shlédnout výstavu třebíčského výtvarníka Hynka Luňáka - Horácká architektura a kroje. Výstava prezentuje méně známou část Luňákovy tvorby, pocházející zejména z 50. let 20. století, která dokumentuje lidovou architekturu a kroje Horáckého regionu. Po svém příchodu do Třebíče se věnoval mimo jiné tématům z oblasti lidové kultury Horácka. Zachytil zde relikty lidové architektury, ale také lidového oděvu.