Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

ZNÁMÝ / NEZNÁMÝ OLDŘICH JELÍNEK

výstava

25. srpna až 15. října 2017
zahájení výstavy dne 25. srpna 2017 v 17 hodin
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18, Havlíčkův Brod

Výstava výběru tvorby českého výtvarníka Oldřicha Jelínka (nar. 26. 2. 1930 v Košicích), nadaného talentem výtvarné zkratky, karikaturním viděním a nevyčerpatelným humorem. Již od studií mu byl nejbližší kreslený vtip, komiks, ilustrace i užitá grafika. Po studiích na Vysoké uměleckoprůmyslové škole v Praze (1949 - 1952) pokračoval na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru prof. Pelce, kterou absolvoval roku 1955. Jeho blízkým přítelem a spřízněným talentem byl Adolf Born, s nímž řadu let vytvářel doslova „tvůrčí duo“. Jejich karikatury, ilustrace a komiksy se brzy staly vyhledávané a byly důvodem bohaté spolupráce s knižními vydavatelstvími a časopisy (ABC, Dikobraz, Plamen, Pionýr, Sluníčko, Čtyřlístek, Svět motorů, VTM, 100 + 1 atd.). Za svou tvorbu, převážně grafickou a ilustrační, získal celou řadu cen na mezinárodních knižních festivalech a výrazně se uplatnil i v animovaném filmu.
Břitká satira vedla po roce 1968 k jeho bojkotu oficiálními komunistickými kruhy
i přes nesporné mezinárodní úspěchy a ocenění (výstavy ve všech kontinentech, prestižní ocenění za Nejkrásnější knihu roku 1975 v Bologni - ilustrace k Pacovského knize Vzduchoplavci, aj.). Soupis Jelínkových výstav do roku 1980 je úctyhodný a potom následuje „velké ticho“.
Stejně jako Kamil Lhoták byl i Oldřich Jelínek okouzlen světem balónů, letadel, "veteránů" a svůj hold Františku Tichému zase vzdal v řadě obrazů inspirovaných světem cirkusu. Do roku 1980 se jako ilustrátor podílel na více než sto knižních titulech, jeho volné grafiky mají své neopakovatelné kouzlo a Jelínek v nich zároveň ukazuje, jak mistrně umí pracovat s různými grafickými technikami. Jeho neopakovatelný styl a smysl pro břitkou ironii vynikají především ve společenských námětech, nezapře ani okouzlení světem moderní techniky - vzducholoděmi a balóny, automobily i letadly.
V roce 1981 před normalizačním tlakem emigroval do Spolkové republiky Německo, kde žije dodnes. Tehdejšímu režimu se podařilo ovlivnit některé vydavatele v SRN, aby nevydávali jeho díla. V té době totiž řada československých malířů oficiálně pracovala pro některá německá nakladatelství a režim by mohl tuto spolupráci ukončit i za cenu ztráty valutových příjmů pro náš stát. Naštěstí časopis Computer Woche na podobné tlaky nereflektoval a s Oldřichem Jelínkem spolupracuje prakticky dodnes. Přesto po své emigraci prožil Oldřich Jelínek nesnadné doby, kdy kromě několika nejbližších přátel
o něm neměl nikdo zprávy a pomalu se za ním „zavřely vody“. Teprve v roce 1998 mu jeho přátelé uspořádali po více než 20 letech znovu výstavu v Čechách.
Jelínkova tvorba se v novém prostředí a v nových poměrech pomalu proměnila - námětově víc než stylově. Stále je pro ni typický styl kresby i malby, charakteristický smysl pro humor, jemnou ironii až karikaturní nadsázku, ale náměty si více všímají mezinárodní kulturní scény hudební a taneční. Grafika se pro svou náročnost vytrácí, ale stohy kreseb a obrazů bohatě suplují grafickou tvorbu.
Oldřich Jelínek v posledních letech čile dojíždí do České republiky a rozhodl se část svého díla uloženého v mnichovském ateliéru, darovat do sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Nejen z těchto darovaných kreseb, grafik a obrazů jsme připravili reprezentativní výstavu, kterou chceme veřejnosti představit tuto výraznou výtvarnou osobnost a rehabilitovat Jelínkovu tvorbu, která nás před jeho odchodem do exilu provázela od konce 50. let minulého století doslova na každém kroku spolu s dílem jeho spolužáka, kamaráda a kolegy Adolfa Borna.
K výstavě jsme vydali i katalog, který představí výběr z Jelínkovy malířské, grafické
a kresebné tvorby od šedesátých let minulého století do roku 2016.
Mgr. Hana Nováková

Dernisáž výstavy Smích skrz slzy – česká karikatura 20. století

dernisáž výstavy, komentovaná prohlídka 

20. srpna 2017 od 15 hodin
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě si Vás dovoluje pozvat na dernisáž výstavy Smích skrz slzy – česká karikatura 20. století nejen ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, která se uskuteční v neděli 20. 8. 2017 od 15 hodin. Součástí dernisáže bude komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Danielou Růžičkovou.

Poslední sobota v měsíci patří galerii!

doprovodné programy

výtvarné dílny pro děti 3-12 let
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10

Vždy 15 – 17 hodin
Cena: 20,-/dítě
Abychom zajistili dostatečné množství materiálu, budeme rádi, pokud se na jednotlivé dílny dopředu přihlásíte. Kontakt: Pavlína Pitrová (604 875 412, pitrova@ogv.cz)


Harmonogram dílen:

30. září
k výstavě Ani den bez čárky

28. října
v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů
POZOR ZMĚNA! Dílna proběhne na druhé budově galerie na adrese Masarykovo náměstí 24, Jihlava.

25. listopadu
k výstavě Současný český street art

23. prosince
Vánoční dílna

30. prosince
k výstavě Současný český street art

INDUSTRIÁLNÍ ARCHITEKTURA II.

vzdělávací vycházkový kurz z cyklu Tajemství jihlavské architektury

vždy v sobotu v 14.00 hodin.
Trvání jedné vycházky 1,5 - 3 hodiny.

CENA: 200 Kč /4 lekce (počet míst omezen)

Pořadatel: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Přihlášení: Jana Jarošová, email: jarosova@ogv.cz, tel.: 567 301 681
Platba: do 5. 9. 2017, vrátnice OGV, Komenského 10, Jihlava

Na setkání se těší Mgr. Michaela Pacherová (730 615 413)

9. září 2017 – sraz před Dělnickým domem (Žižkova 15, Jihlava)
23. září 2017 – zastávka MHD Škola Bedřichov (MHD č. 12, odjezd z Masaryk. nám. 13:47)
14. října 2017 – železniční zastávka Střítež (odjezd z Jihlava hl. nádraží 13:22 nebo MHD č.12, odjezd z Masaryk. nám 13:18, výstup Střítež JIPOCAR)
28. října 2017 – zastávka MHD Malý Beranov (MHD č. 12, odjezd z Masaryk. nám. dolní 13:24)


KLADENÍ PLÍN U KŘÍŽKU

doprovodný program

dne 19. srpna 2017
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
sraz v 15:30 v OGV, Komenského 10 nebo v 16:00 pod kopcem na konci ulice U Koželuhů


Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě ve spolupráci s 8smičkou srdečně zvou k účasti na textilním happeningu a poslední komentované prohlídce výstavou Vlákna, klubka, tkaniny.
Umělecký happening, do kterého se mohou zapojit občané, se koná při příležitosti nedožitých 75. narozenin umělkyně z Vysočiny Zorky Ságlové. Autorkou koncepce je Barbora Klímová, laureátka Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Na happening naváže v 18:00 komentovaná prohlídka výstavy Vlákna, klubka, tkaniny.
Akce je inspirována happeningem Zorky Ságlové Kladení plín u Sudoměře (1970), kdy umělkyně zapojila okruh svých spolupracovníků, a umístěním 700 pláten do krajiny připomněli výročí bitvy u Sudoměře.
Aktéři současného happeningu vyskládají pleny ve volné krajině do obrazce, který si sami zvolí. Akce je adresována účastníkům, volně příslušejících do skupin: matky, student umění a umělci, občané Humpolce, občané Jihlavy a další.
Záznam z akce bude součástí výstavy Pocta suknu: Textilní umění v českém kontextu, kterou bude v dubnu 2018 zahájen provoz humpolecké 8smičky.

Kontakt pro více informací: marcela.strakova@8smicka.com / 731 600 651