Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Třebíčsku

výstava

27. května - 31. prosince 2022

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55

vernisáž 27. května 2022 od 16:00 hod.

Výstava je věnována archeologickým výzkumům prováděným na administrativním území obce s rozšířenou působností Třebíč a navazuje na cyklus prezentací archeologických nálezů na Vysočině podle územního členění (Telčsko 2018, Jihlavsko 2020).

Na přípravě výstavy se podíleli pracovnící Muzea Vysočiny Jihlava, p. o., Muzea Vysočiny Třebíč, p. o., a Regionálního muzea Horního Pooslaví. Vlastní realizaci výstavy v prostoru muzejní půdy zajistili kurátoři Mgr. David Zimola, Mgr. Aleš Hoch, Ph.D., a Mgr. Milan Vokáč.

Jde především o prezentaci movitých archeologických nálezů získaných záchrannou archeologickou činností v posledních třiceti letech a uložených v depozitářích Muzea Vysočiny Jihlava a Třebíč. Kromě nálezů pocházejících ze samotného města Třebíče vystavujeme i předměty z okolních obcí či měst Hrotovic a Jaroměřic nad Rokytnou.

Vystavovaný archeologický sbírkový fond obou muzeí bude v letošním roce základem pro stálé expozice v prostorách Městského kulturního střediska v Třebíči (Zámek č. 1, Třebíč - Podklášteří) i pro výstavu v bývalé zámecké konírně v Muzeu Vysočiny Třebíč (Zámek č. 1, Třebíč – Podklášteří) v roce 2023.

Vernisáž výstavy se uskuteční v rámci Muzejní a galerijní noci v pátek 27. května od 16:00 a výstava bude otevřena až do 31. prosince.

Noc v muzeu

pátek 27. května 2022 od 17:00 do 22:00 hod.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

Letošní muzejní noc, která se koná 27. května od 17.00 v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, se ponese v duchu lékařství a zdravovědy. Zároveň s muzejní nocí otevírá muzeum výstavu Historie nemocniční péče, ke které nabídneme návštěvníkům bohatý doprovodný program. S Červeným křížem si budete moci vyzkoušet první pomoc, s lékárníky zase míchání mastí, čekat na vás budou kvízy – poznávání nástrojů a fotografií spjatých s nemocniční péčí v Havlíčkově Brodě. V podzemí na vás budou čekat hádanky spojené s medicínou starověkého Egypta.

Vstupné zdarma po celý večer

Těšíme se na Vaši návštěvu

Historie nemocniční péče

Lékárenství, lékaři a lékařství v Havlíčkově Brodě

výstava

27. května - 18. září 2022

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod Vás srdečně zve na výstavu o historii nemocnice, lékařství a lékárenství v našem městě. Ve spolupráci s nemocnicí, zdravotnickou školou a skvělými nadšenci se vztahem ke zdravotnictví se podařilo muzeu shromáždit zcela výjimečný soubor předmětů vypovídající o dlouhé historii lékařské péče v Havlíčkově Brodě. K vidění bude stará lékárna, ordinace MUDr. Pavla Trnky, nástroje, orgány, knihy o lékařství až ze 16. století. Dozvíte se mnoho zajímavého o městském špitále, historii nemocnic či lékařské péči za války. K dokreslení dobové atmosféry jsou k vidění fotografie z 19. – 20. století.
                                             Těšíme se na Vaši návštěvu.

Natálie Schmidtová – Malováno srdcem

výstava

27. května – 28. srpna 2022

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24

vernisáž 26. května 2022 od 17:00 hod.

Natálie Schmidtová (1895–1981) pocházela z velmi skromných poměrů z Tambovské gubernie v Rusku a do Československa přišla jako manželka zajatého vojáka rakousko-uherské armády z 1. světové války. Malovat začala ve složité době 2. světové války, a i když neměla žádné vzdělání, již ve svých tvůrčích počátcích získala podporu i v odborných kruzích. Témata pro své obrazy čerpala především ze vzpomínek na léta dětství, z představ o vzdálených krajinách nebo o historických událostech, ze svých osobních zkušeností ze života na Vysočině. Její radostná
                                             povaha se projevovala optimistickými obrazy a vytříbeným citem pro kolorit.

Já vždy chci celkem být, nikdy jenom část! 120 let Psychiatrické nemocnice Jihlava

výstava

25. května – 17. července 2022

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24

vernisáž 24. května 2022 od 17:00 hod.

Výstava připravená ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Jihlava návštěvníkům přiblíží kontrast psychiatrické péče včera a dnes, a to jak prostřednictvím historických faktů, tak skrze díla významných českých tvůrců i zcela neznámých amatérských autorů se zkušeností s duševním onemocněním. Díla Milady Schmidtové Čermákové, Jindřicha Štyrského a Josefa Váchala ze sbírek OGV v Jihlavě vstoupí do dialogu s pracemi pacientů, které vznikaly během arteterapie, nebo v rámci podpůrného procesu tvorby v keramické dílně. Na komentované prohlídce zprostředkují terapeuti PNJ návštěvníkům nahlédnutí do duševního rozpoložení jednotlivých autorů v době jejich tvorby a přiblíží možnosti využití kreativních technik v psychiatrii.