Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Kostýmované prohlídky v Muzeu Vysočiny Třebíč


7. února, 8 února, 28. února, 1. března, 20. března, 21. března, 17. dubna, 19. dubna, 15. května, 16. května 2020
Muzeum Vysočiny Třebíč - expozice Valdštejnové na Třebíči (v 16:00 a 17:30 hod.) a Lidé. Místa. Osudy. (v 10:00 hod.)


Muzem Vysočiny Třebíč zve všechny příznivce na kostýmované prohlídky, které budou probíhat na dvou muzejních trasách Valdštejnové na Třebíči a Lidé.Místa.Osudy. Na trase Valdštejnové na Třebíči zahrají ochotníci pod taktovkou Jaroslava Dejla představení inspirované pověstí o Karlovi z Vrbna. Na trase Lidé.Místa.Osudy. zahrají dětští herci pro dětské publikum představení Provede vás Blažena!


„Trasa Lidé. Místa.Osudy. je nejdelší a zároveň nejzajímavější expozicí v muzeu, tady uklízím nejraději! Zde to žije a ožívají postavy spojené s naším městem - Třebíčí," říká uklízečka Blažena. Návštěvníci jsou povětšinou nedůvěřiví a nestačí se divit, co vidí na vlastní oči. Koho v muzeu potkají, s kým se seznámí? To se dozvíte na prohlídce s uklízečkou Blaženou. Můžete se těšit na výjimečné herecké obsazení dětmi různého věku. Kostýmovaná prohlídka je cílena na dětského návštěvníka.

Odpolední představení na trase Valdštejnové na Třebíči navazuje na předchozí divadelní pojetí kostýmovaných prohlídek a v dobových kostýmech výpravným způsobem zpracovává starou pověst vztahující se k zámeckému sídlu Valdštejnů v Třebíči. Podle ní pobýval na třebíčském zámku po smrti Albrechta z Valdštejna jeho dvorní hvězdopravec Giovanni Battista Segni. Mladými šlechtici je donucen vyřknout věštbu, která však ani za mák nezní pravděpodobně, zvláště když v ní zjevně hlavní úlohu hraje lev. Za své učení sklidí Segni posměch, avšak brzy se ukáže, že kdo chce znát svoji budoucnost, často již nebývá šťastný. 

Hrajeme v termínu: 
7. února, 8 února, 28. února, 1. března, 20. března, 21. března, 17. dubna, 19. dubna, 15. května, 16. května

Osudová věštba aneb O lvu v Třebíči
• scénář a režie: Jaroslav Dejl a spol.
• expozice Valdštejnové na Třebíči
• hrají zaměstnanci muzea a ochotníci
• vždy v 16:00 a v 17:30
• cena 100 Kč, rodinné vstupné 220 Kč


Provede vás Blažena aneb Když historie ožívá
• muzejní divadelní společnost složená z deseti dětských herců
• expozice Lidé. Místa. Osudy.
• pro dětské návštěvníky
• vždy v 10:00
• cena 50/25 Kč, rodinné vstupné 110 Kč


Ještě váháte, zda navštívit právě kostýmované prohlídky? Jejich prostřednictvím Muzeum Vysočiny Třebíč nabízí příležitost, jak zábavně a smysluplně strávit volný čas a jak netradičně zažít události, které jsou součástí staleté historie našeho města. Představení pobaví dospělé návštěvníky, tak i děti.


Vzhledem k omezené kapacitě účastníků je nutné prohlídky předem rezervovat v recepci muzea: tel. 568 408 890.

Ptáci našich zahrad

přednáška


úterý 11. února 2020 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan, freskový sál


vstup zdarma
přednášející: Ing. Zlata Vobinušková


Ptáci nás lidi od nepaměti fascinovali a zajímali. Okouzluje nás jejich pestrobarevné peří, rozmanitý zpěv i letecké umění. Pozorovat ptáky navíc není složité a právě na naší zahradě k tomu máme nejlepší příležitost. Pokud chceme zahradu plnou života a ptačího zpěvu, pouze trávník však nestačí. Je třeba ji vhodně upravit a zajistit tím pestrou nabídku mnoha druhům. Odměnou nám bude možnost sledovat tyto zajímavé živočichy z bezprostřední blízkosti, poslouchat jejich čiřikání, pozorovat je při krmení, stavbě hnízda či vyvádění mláďat. Kteří ptáci se však na našich zahradách zdržují nejčastěji? Čím a jak ptactvo v zimě přikrmovat? Jaký ptačí druh snáší vajíčka třeba i do květináče? Bolí strakapouda při bubnování do kmenů hlava? Odpovědi na tyto a další otázky se posluchači dozvědí na přednášce o opeřených návštěvnících a obyvatelích našich zahrad.


kontaktní osoba: Ing. Zlata Vobinušková, z.vobinuskova@muzeumpe.czATELIÉR DUCHŮ

výstava


31. ledna až 16. února 2020
vernisáž výstavy ve čtvrtek 30. ledna 2020 v 18:00 hod.
Oblastní galerie Vysočiny v JIhlavě – Galerie Alternativa, Komenského 10


Výstava Ateliér Duchů představí stejnojmennou tvůrčí skupinu studentů a studentek ateliéru Herních médií FaVU VUT v Brně. Výběr z aktuální tvorby ateliéru je přirozeně spojen s tématem hry, napříč digitálně i fyzicky založenými projekty. Autorský kolektiv doplní hosté Martin Lacko a Bohdan Heblík, kteří rozšíří rovnici herní kultury o svébytný postoj k současnému videoartu a ilustraci.
Vystavují: A. Fasorová, D. Holubec, D. Jenikovský, D. Konečný, L. Polášková, N. Sodomková, Z. Volková
Architekt výstavy: V. Vaněk
atelierduchu.com

František Hoffmann 1920–2015

Muž, který propadl kouzlu Jihlavy a její minulosti
výstava


30. ledna až 29. března 2020
vernisáž výstavy ve středu 29. ledna 2020 v 16:30 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 57/58


Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolupráci s Moravským zemským archivem v Brně – Státním okresním archivem Jihlava připravilo výstavu ke stému výročí narození významného českého historika, archiváře a kodikologa PhDr. Františka Hoffmanna, CSc., který dvacet let svého dlouhého a činorodého profesního života spojil s Jihlavou
 a oběma pořadatelskými institucemi. 


Narodil se 23. února 1920 v Litomyšli. Po vysokoškolských studiích a absolvování Státní archivní školy nastoupil 1. prosince 1950 do jihlavského archivu, který vedl do 31. srpna 1968, od září 1968 do konce roku 1969, kdy byl kvůli své veřejné angažovanosti v letech 1968–1969 z funkce odvolán, byl ředitelem Muzea Vysočiny v Jihlavě. Koncem následujícího roku musel z muzea i z Jihlavy odejít úplně. Od ledna 1971 působil v oddělení pro soupis a studium rukopisů Ústředního archivu Československé akademie věd v Praze, kde byl zaměstnán do konce roku 1985, později zde ještě dlouhá léta působil jako externista.
Bibliografie prací Františka Hoffmanna obsahuje na 340 záznamů. Je autorem několika knih a desítek odborných studií a popularizačních článků o historii Jihlavy, zaměřených především na předhusitské a husitské období a jihlavské městské a horní právo, ale i na novější dějiny města. V širším záběru se uvedené problematice věnoval i po nuceném odchodu do Prahy. Je proto pochopitelné, že Jihlava zaujímá v mnoha jeho kodikologických, historických a právněhistorických studiích významnou roli. Vyvrcholením jeho historického bádání je odborníky vysoce oceňovaná syntéza České město ve středověku z roku 1992 (druhé, upravené a rozšířené vydání vyšlo pod názvem Středověké město v Čechách a na Moravě v roce 2009), v níž zhodnotil svůj celoživotní zájem o tuto problematiku.
Za odbornou činnost v oblasti historie, kodikologie a archivnictví a za své občanské postoje obdržel František Hoffmann řadu vyznamenání a čestných ocenění, v roce 2000 mu bylo uděleno čestné občanství města Jihlavy. Zemřel 1. října 2015 v Praze.


Na výstavě budou prezentovány fotografie a písemné dokumenty přibližující život a dílo Františka Hoffmanna, které budou doplněny ukázkami jeho knih a studií. Vernisáž, jež bude součástí konference Iglavia historica – exempla trahunt pořádané při příležitosti 750. výročí jihlavského stavebního řádu Přemysla Otakara II., proběhne 29. ledna v 16:30 hod., výstava potrvá do 29. března.

Tereza Říčanová

tvořivé víkendové dílničky pro děti od cca 3 let


sobota 26. prosince 2020 od 15:00 do 17:00 hod.
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24


cena: 40 Kč/dítě (doprovod zdarma)
Na dílny se prosím hlaste maximálně měsíc dopředu, děkujeme Vám!

Děti, které dílnu zvládnou samy, si mohou rodiče vyzvednout po skončení programu. Není nutné si brát žádný materiál s sebou.

Při své první návštěvě získá každé dítě kartičku galerijního dětského klubu Klubíčko. Za každou návštěvu jakéhokoliv galerijního programu pro děti (víkendové dílny, školní edukační dílny, narozeninové oslavy, ad.) sbírá do kartičky razítka. Za pět razítek má vstup na víkendovou dílničku zdarma, za deset razítek od nás získá malý dárek.
Pro více informací a přihlášení kontaktujte galerijní edukátorku Mgr. Pavlínu Pitrovou: pitrova@ogv.cz / 604 875 412

Aktuální informace a přihlášky ke stažení najdete na našich webových stránkách www.ogv.cz v záložce AKCE.