Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Pravda je tam venku


přednáška


čtvrtek 22. listopadu 2018 od 17:00 hod
Muzeum Vysočiny Jihlava, Malovaný sál


Přijměte pozvání na přednášku Bc. Miloše Podařila z Jihlavské astronomické společnosti s názvem Pravda je tam venku aneb Hledání pravdy o mimozemském životě. Přednáška se uskuteční v muzejním Malovaném sále ve čtvrtek 22. listopadu v 17:00.

Jak lidé hledali "pravdu" o možnosti existence mimozemského života v minulosti? A jak ji hledají dnes? Čemu všemu jsme schopni uvěřit? A jaké neuvěřitelné metody používají vědci? Je vůbec možné v současnosti objevit mimozemský život? A může být něco pravdy na tzv. konspiračních teoriích? Kde končí realita a kde začíná fikce? Pravda je tam venku ...
V úvodu přednášky bude neformálně zahájena výstava Hvězdné nebe nad námi krátkým happeningem Patnáct let pod oblohou s Jihlavskou astronomickou společností.
Miloš Podařil je předsedou Jihlavské astronomické společnosti také působí ve Výkonném výboru České astronomické společnosti. Zabývá se zejména popularizací astronomie.
Přednáška je pořádána ve spolupráci s Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti a s Jihlavskou astronomickou společností.

Hvězdné nebe nad námi

výstava


13. listopadu 2018 až 6. ledna 2019
Muzeum Vysočiny Jihlava, Kavárna Muzeum


Přijměte pozvání do Kavárny Muzeum - 13. listopadu zde začíná výstava Hvězdné nebe nad námi, která je připravena k patnáctiletému výročí Jihlavské astronomické společnosti.
Jihlavská astronomická společnost formálně vznikla 20. února 2004 jako občanské sdružení (dnes zapsaný spolek) z neformálního astronomického klubu, který od poloviny roku 2002 působil na jihlavské bráně Matky Boží. Hlavními důvody pro právní formalizaci klubu byly snahy o zahájení diskuze o vzniku nové jihlavské hvězdárny a také touha po pořádání letního dětského tábora. Zatímco návrh na vybudování jihlavské hvězdárny se realizovat nepodařilo, projekt astronomického tábora se s každým dalším rokem výrazně zlepšoval.
V současnosti Jihlavská astronomická společnost funguje jako nezávislé sdružení, které se zaměřuje zejména na popularizaci astronomie a souvisejících přírodovědných a technických oborů. Spolek výhradně ze svých zdrojů pořádá pravidelná pozorování oblohy pro veřejnost, účastní se různých happeningů a také ve spolupráci s různými institucemi (např. Muzeem Vysočiny Jihlava) pořádá veřejné přednášky nebo výstavy.
Z hlediska patnáctiletého vývoje Jihlavské astronomické společnosti lze za pomyslnou programovou vlajkovou loď považovat právě Astronomický tábor, jehož 15. ročník proběhl v roce 2018. Z původně malého oddílu v rámci Instruktorského tábora Domu dětí a mládeže Jihlava se do současnosti vyvinul velký a uznávaný Astronomický tábor, který v rámci České republiky, soudě dle vysokého zájmu dětí i rodičů, patří mezi nejoblíbenější aktivity svého druhu. V současnosti se děti v rámci tábora efektivně učí pozorovat skutečnou oblohu, ale také provádět nejrůznější odborná měření nebo třeba fotografovat noční i denní oblohu.
Jihlavská astronomická společnost na rok 2019 připravuje hned několik mimořádných akcí, které budou půlkulaté patnáctileté výročí připomínat. V Jihlavě díky tomu se budeme moci krom jiného v rámci různých akcí setkat hned s celou řadou významných a známých vědců. V příštích letech by Jihlavská astronomická společnost chtěla znovu otevřít téma vzniku jihlavské hvězdárny a také stále zlepšovat své neziskově poskytované služby cílené na nejširší veřejnost i aktivity spojené s letním dětským táborem.

Rumunský Banát

přednáška


pátek 23. listopadu 2018 od 17:00 hod
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť


Přijměte pozvání do třešťského muzea - v pátek 23. listopadu se zde od 17:00 uskuteční přednáška Vlastimila Budaře a Miliny Matulové Rumunský Banát a srbská Vojvodina.


Muzejní spolek v Třešti oslavil 100. výročí vzniku samostatného Československa netradičním způsobem, a to návštěvou krajanů v Rumunsku a slovenské komunity v srbské Vojvodině. Členové spolku navštívili centrum Slováků v Srbsku - městečko Bački Petrovac, dále Novy Sad s pevností Petrovaradin, město Kovačica poblíž Bělehradu, v srbské části Banátu vesničku Češko Selo, v rumunské části pak Gernik, Rovensko, Bígr a Svatou Helenu.
Z tohoto zatím nejnáročnějšího a nejdelšího výletu třešťského Muzejního spolku je připravena přednáška s promítáním fotografií a povídáním o Češích a Slovácích žijících daleko od svého původního domova. Jste srdečně zváni!

RETRO DÍLNA

workshop
pondělí 19. listopadu 2018 od 16.00 do 18.00 hod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově BroděVraťme se společně zpět v čase a připomeňme si co vyráběli v 70. a 80. letech naši prarodiče nebo rodiče. Z šuplíku vytáhneme hned několik retro technik a vyrobíme si typické domácí dekorace.
Dílna je vhodná pro začátečníky i pokročilé. Pokud se rozhodnete workshopu zúčastnit, je nutné zarezervovat si dopředu místo.Dílna se koná pouze za předpokladu, že se obsadí 50% kapacity. Děkujeme za pochopení.

ADVENTNÍ VĚNCE

workshop


čtvrtek 29. listopadu 2018 od 16.00 do 18.00 hod
Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod

Přijďte se v předvánočním shonu trochu odreagovat a vyrobte si vlastnoruční adventní věnec nebo věneček. Dílna je vhodná pro začátečníky i pokročilé. Pokud se rozhodnete workshopu zúčastnit, je nutné zarezervovat si dopředu místo.

Dílna se koná pouze za předpokladu, že se obsadí 50% kapacity. Děkujeme za pochopení.