Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

JOM HA-ŠOA v Havlíčkově Brodě


pondělí 24. dubna 2017 od 14:00 do 16:00 hod. 
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizaceJOM HA-ŠOA
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod pořádá v letošním roce podruhé v Havlíčkově Brodě připomínku obětí holocaustu – den nazvaný Jom ha šoa. Jedná se o četbu jmen osob zavražděných v koncentračních táborech během druhé světové války, které pocházely z Havlíčkobrodska.
Akce bude probíhat na Havlíčkově náměstí. V případě nepříznivého počasí se bude konat v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod (Havlíčkův dům). Hlavní částí vzpomínky bude četba jmen – každý, kdo se bude chtít zapojit, dostane list se šesti jmény obětí s datem narození a úmrtí. Jména může podle svého uvážení přečíst do mikrofonu. Každý návštěvník zároveň obdrží informační materiály, může nahlédnout do publikací týkajících se holocaustu, pamětních knih apod.  K akci je možné se připojit kdykoli v jejím průběhu. Doprovodnou akcí letošního ročníku Jom ha-šoa v Havlíčkově Brodě bude inscenovaný rozhovor o životě Anky Bergman v provedení Anny Herbenové a Kamily Magdaleny Lukasové.  Na akci se již tradičně podílejí základní a střední školy, které bychom tímto rádi požádali o jejich podporu. Třídy se mohou zapojit do čtení jmen a seznámit se s problematikou holocaustu. Pokud byste se rádi zapojili, neváhejte kontaktovat Alenu Jindrovou, jindrova@muzeumhb.cz, 737 851 923.

Motto letošního ročníku:   Od čísel ke jménům - od jmen k příběhům
Většina židovských a romských obyvatel se díky holocaustu ztratila z naší společnosti, z domů v sousedství, ze škol, práce, obchodů a kulturních institucí.
Po většině z nich nám zbyla jen transportní nebo vězeňská čísla, kterými nacističtí důstojníci a úředníci popřeli jejich důstojnost. Již více než dvacet let se mnoho lidí - jednotlivců i organizací snaží vracet jim jména, k mnoha z nich se podařilo najít další údaje. Některým dokážeme vrátit tvář, ale jen u zlomku z nich se daří rekonstruovat životní příběh.
Dnes, po více než dvaceti letech této práce, existuje řada pamětních knih, webových stránek, databází u nás i v zahraničí. Jaké to jsou? Jaké informace obsahují? A jak v nich hledat?

Soudím, že jsou dva hlavní důvody, proč si musíme všechny hrozné děje, jimž je tato kniha věnována, znovu a znovu připomínat. Především nás k tomu vede docela přirozená úcta k nekonečnému utrpení našich bližních a k jejich památce, naše přirozená povinnost ctít jejich oběti a udržovat tím ono zvláštní souručenství mrtvých a živých, předků a potomků, které je jedním ze základů existence každého zdravého lidského společenství vědomého si své vlastní totožnosti, totožnosti opřené o jasné vědomí kontinuity a smyslu všeho dobrého a zlého, co mu bylo dáno prožít.
Terezínská pamětní kniha: Slovo Václava Havla


Co je Jom ha-šoa
Jom ha-šoa – Den holocaustu, původním názvem Jom ha-šoa ve ha-gvura – Den holocaustu a hrdinství, byl ustanoven izraelským parlamentem v roce 1951 jako den připomínky hrdinů vzdorujících nacistickým věznitelům ve varšavském ghettu, postupně také všech obětí holocaustu. V židovských obcích po celém světě se v tento den, 27. nisanu podle židovského kalendáře (obvykle v dubnu až květnu), čtou jména příbuzných – obětí nacistického pronásledování Židů. V České republice se od roku 1989 konají pietní akty Jom ha-šoa v prostředí židovských komunit, například v Praze v Pinkasově synagoze, v Terezíně i jinde. Institut Terezínské iniciativy přenesl od roku 2006 připomínkovou akci Jom ha-šoa do veřejného prostoru. Akce se tak stala výzvou k připomínání obětí rasového pronásledování a bezpráví nejen samotnou komunitou, jejíž členové byli za války pronásledováni, ale také většinovou společností, jejíž nedílnou součástí příslušníci menšin jsou. Akce má formu dvou až tříhodinového maratonu čtení jmen obětí holocaustu – v posledních letech nejen šoa, ale také romské genocidy – porajmos, a může se k ní připojit každý a vyjádřit tak svůj postoj vůči porušování lidských práv.
Více o této inciativě na http://www.terezinstudies.cz/ a v časopise Terezínská iniciativa http://www.terezinstudies.cz/TI/casopis-terezinska-iniciativa/2015/newsletter_76a.pdf

Řecko - kláštery na hoře Athos

přednáška v rámci jarního cyklu

úterý 11. dubna 2017, 17:30 hod.
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Kamenný sál

Jarní přednáškový cyklus zakončí Ing. Pavel Karas (Třebíč) přednáškou na téma Řecko - kláštery na hoře Athos.

Athos, někdy nazýván také Svatá Hora, je jedno z nejposvátnějších míst pravoslaví s tisíciletou tradicí mnišského života. Duchovní hloubka a neopakovatelná atmosféra tohoto poloostrova přitahuje poutníky z celého světa. Mniši však povolují vstup na své území pouze návštěvníkům mužského pohlaví. Ženám a dětem je vstup zakázán. Legenda praví, že horu Athos navštívila Panna Marie, prohlásila ji za svatou a zakázala na ni vstupovat ženám i živočichům samičího pohlaví. Tento odvěký zákaz trvá dodnes.

Velikonoční tvoření v muzeu

sobota 15. dubna 2017, 14-17 hodin
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, multifunkční sál
vstupné: 25 Kč

Velikonoční svátky si mohou návštěvníci zpříjemnit na dílničkách v sobotu 15. dubna 2017. Každý, kdo přijde, si bude moci odnést rukodělný výrobek, který si sám vytvoří.

Tisk

výstava studentů oboru Reklamní tvorba

4. dubna až 8. května 2017
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace - Kavárna

Ctrl+P = Tisk
Klávesová zkratka pro vytištění daného dokumentu by mohla být pravděpodobně nejpoužívanější kombinací tlačítek v ateliéru Reklamní tvorby. Anebo se alespoň těší eminentnímu zájmu, neboť je spojena s jistým očekáváním, završuje dlouhý proces materializace určité ideje či konceptu. Obdobně je tomu s klasickou grafikou, teprve v tisku jako finálním výstupu můžeme uvidět skutečnou podobu díla, do té doby mnohdy pracně připravovaného s různou dávkou nejistoty, zda vše dopadne, jak je zamýšleno. Tisk je tedy čímsi fascinujícím, kroužíme kolem něj jako můry kolem lampy, je lákavým okamžikem zlomu, neboť obrazí naše schopnosti a záměry či ukazuje, zda jsme pohořeli.
Výstavní soubor tisků ukazuje v průřezu pole našeho zájmu, spektrum možností. Skrze tyto rozmanité otisky může bádavý divák vyčíst jednotlivé matrice, celou cestu vzniku až k prvotnímu nápadu autora i kus jeho myšlenkového světa. Je jedno, zda jde o tvorbu volnou nebo užitou. Tisky také odkazují k možným cestám v technologickém smyslu slova: ruční práce i nová media. Odkazují ke všemu, čím se zabýváme ve škole – ať už jde o formu iluzivně-obrazovou: ilustrace, fotografie, video nebo o formu grafických fundamentů: piktogramy, logotypy, typografie, sazba.


Výstava prací studentů oboru Reklamní tvorba Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín bude v prostoru Kavárny Muzeum k vidění od 4. dubna do 8. května.

Spolek výtvarných umělců Vysočiny a hosté představují NOVINKY Z TVORBY

výstava

pátek 31. března až 28. května 2017
vernisáž čtvrtek 30. března 2017 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Výstava je koncipována jako představení novinek z tvorby členů spolku a jejich hostů z posledního tvůrčího období zhruba jednoho roku.
Spolek výtvarných umělců Vysočiny (SVUV) je členem Unie výtvarných umělců ČR a jejím prostřednictvím i celosvětové organizace výtvarných umělců IAA/AIAP (UNESCO).
SVUV je dobrovolnou výběrovou organizací výtvarných umělců. Zastoupení členů spolku v různých oblastech výtvarné tvorby je různorodé a pestré, někteří z výtvarníků se profilují i ve více oblastech, jako jsou kresba a malba, grafika, koláže, fotografie, design, sochařství, umělecké kovářství a další. V současné době má spolek 31 členů.
Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 30. března 2017 v 17 hodin a návštěvníkům muzea, na Masarykově náměstí 57 v Jihlavě, bude přístupná od 31. března do 28. května 2017.