Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Od gotiky po baroko

koncert

pátek 16. června 2017 od 18:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, Kongresový sál hotelu Gustav Mahler

V podání severočeského souboru SoliDeo zazní koncertní program s podílem vokální hudby české, latinské, italské a španělské. Dramaturgie koncertu je zaměřena na představení co největšího počtu dobových hudebních nástrojů. Koncert rozhodně zaujme svou pestrostí – každá další skladba je hrána na jiné hudební nástroje.
Soubor SoliDeo vznikl v roce 1998 a specializuje se na interpretaci instrumentální a vokální hudby gotické, renesanční a barokní. Koncertní provádění skladeb období 12. – první poloviny 18. století se stává autentičtější a posluchačsky zajímavější i díky využití dobových hudebních nástrojů. Posluchači se tak dostává hodnověrný sluchový i zrakový obraz prováděných skladeb. Každou skladbu interpreti zajímavě uvedou a slovem představí i své nevšední hudební nástroje. Soubor vystupuje v dobových kutnách, které ještě podtrhují snahu umělců co nejvěrněji zprostředkovat hudbu historicky vzdálenou, ovšem posluchačovu uchu i srdci docela blízkou a srozumitelnou.
Jste srdečně zváni!
Předprodej vstupenek je zajištěn na pokladně jihlavského muzea, rezervace možná na mailové adrese oberreiterova@muzeum.ji.cz

Fenomén Masaryk

přednáška

pondělí 29. května 2017 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, obřadní síň telčské radnice

V prostoru obřadní síně telčské radnice se uskuteční přednáška doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D. z Národního muzea s názvem Fenomén Masaryk. Tatíček nebo první český feminista? Největší Čech nebo "ohavný zrádce národa"? Zakladatel státu nebo rozbíječ monarchie? Individualista nebo vůdce milionů? Tomáš Masaryk. Tomáš Garrigue Masaryk. Prostě "Fenomén MasaryK - fenomén našich dějin 20. století, který bude představen v přednášce doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D., hlavního autora připravované stejnojmenné výstavy Národního muzea. Poznejte jedinečnost osobnosti i neznámé kapitoly z života prvního československého prezidenta.

OPEN PER4MANCE

výstava

19. května až 2. července 2017
vernisáž čtvrtek 18. května 2017 v 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Třebíč, galerie Tympanon

Tradiční doprovodná akce festivalu Zámostí. Zahájení výstavy otevřené výtvarným umělcům Třebíčska proběhne v galerii Tympanon na třebíčském zámku ve čtvrtek 18. května 2017 od 17 hodin.

Čtení jmen z transportů Av a Aw

pondělí 22. května 2017 od 10:00 hod.
Muzeum Vysočiny Jihlava, Park Gustava Mahlera

Transporty Av 18. května a Aw 22. května 1942 byla právě před 70 lety dovršena likvidace židovských obyvatel Jihlavska. Nejstaršímu bylo v době nástupu do transportu 93 let, nejmladšímu 2 měsíce. Holokaust je jednou z tragédií naší společné minulosti, kterou je třeba si stále připomínat. Nezapomenout je jediná cesta k naději, že opakování historie nedovolíme. Chceme, aby zaznělo všech 1370 jmen, která před sedmdesáti lety představovala jen další položky v mašinerii nenávisti. Každé jméno znamená jeden lidský osud, jeden lidský život. Dnes vyjádříme vůli uchovat je v paměti pro další generace a předat tuto pomyslnou štafetu dál jako důležitý historický vzkaz a povinnost připomínat viny těch, kteří zločiny páchali, a odpovědnost těch, kteří jejich páchání dopustili.
Akce je otevřená veřejnosti, kdokoliv se k ní během dne může připojit a přečíst část seznamu podle toho, jak mu dovolí čas. Každý bude vítán a každá minuta, kterou věnuje, pomůže nezapomenout. Začneme od 10:00 na místě vypálené židovské synagogy v parku Gustava Mahlera a číst budeme do vyčerpání všech jmen v seznamu. Předpokládaný konec v pozdním odpoledni.

Zájezd do Dolních Vílémovic a Rešic na Třebíčsku, rodiště J. Kubiše a A. Opálky

připomínka 75. výročí útoku na R. Heydricha a hrdinů, kteří se zasloužili o naši svobodu

sobota 27. května 2017 od 7:30  do 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
přihlášky na zájezd do pondělí 22. května 2017
 
Vzpomínka na Jana Kubiše a Adolfa Opálku – zájezd do Dolních Vilémovic a Rešic na Třebíčsku
Parašutisté Jan Kubiš a Adolf Opálka se narodili na Třebíčsku a sehráli důležitou roli v operaci Anthropoid, jejímž cílem byl útok na říšského protektora Reinharda Heydricha.
 
Přesně v den 75. výročí události 27. 5. 2017, se rozhodli pracovníci Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod uskutečnit zájezd autobusem do jejich rodišť, do Dolních Vilémovic a Rešic na Třebíčsku. V Dolních Vilémovicích vybudovala před nedávnem obec v rodném domku Jana Kubiše expozici, která bude cílem naší návštěvy. V Rešicích bude tento den probíhat vzpomínková akce za účasti Armády České republiky, Československé obce legionářské a široké veřejnosti. Ve společné diskuzi s historiky muzea si připomeneme hrdinství těchto vojáků a vzpomeneme i statečné domácí odbojáře a jejich rodiny, kteří našim vojákům pomohli jejich úkol splnit a za svoji službu vlasti zaplatili životem.
 
Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Odjezd autobusem z náměstí v Havlíčkově Brodě v 7.30 (sraz u budovy muzea). Předpokládaný návrat v 17 hodin.
Cena zájezdu – účastníci si uhradí dopravu (200 Kč), stravu a cenu vstupenky do expozice. V Rešicích bude možné zajistit oběd (guláš).
 
Přihlášky zasílejte mailem na adresu knihovna@muzeumhb.cz, telefonicky 569 429 151, 605 806 185