Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Noc kostelů - Hrad Roštejn poprvé od zahájení rekonstrukce ukáže některé nově upravené interiéry

pátek 25. května 2018 od 11:00 hod.
Hrad Roštejn, pobočka Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace

Tento pátek 25. května proběhne v celé České republice již tradiční akce s názvem Noc kostelů, která zpřístupňuje nejrůznější sakrální prostory. Letos se mezi zapojené objekty poprvé zařadí i hrad Roštejn, a to prezentací nově zrestaurované kaple sv. Eustacha.

Lovecký hrad Roštejn nedaleko Telče prochází od roku 2017 procesem úprav v rámci projektu IROP (Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic). Hlavním cílem je vytvoření nové podoby návštěvnických tras a zabezpečení vystavených sbírkových předmětů. V souvislosti s projektem byl hrad mimořádně uzavřen i v průběhu měsíců dubna a května 2018 a své brány poprvé návštěvníkům otevře mimořádně na Noc kostelů v pátek 25. května. O den později se pak budou moci návštěvníci těšit i na mimořádnou prohlídku interiéru hradu za doprovodného slova stavebního historika. Do běžného celodenního provozu se hrad vrátí o týden později počínaje 1. červnem.

V rámci programu Noci kostelů bude hrad otevřen od 11.00 hod. dopoledne až do pozdních večerních hodin (konec plánován na 22.00). Během dne bude otevřeno hradní nádvoří, kde bude k dispozici občerstvení (nejrychlejší návštěvníci obdrží buřty zdarma, dále bude k dispozici pitná voda, čaj, k zakoupení pak další sortiment), volně zapůjčitelné deskové hry a možnost nákupu drobných hradních suvenýrů. Volně bude rovněž přístupná zrestaurovaná kaple sv. Eustacha. V ní se budou moci návštěvníci těšit na oltář, který se opět ukáže ve své původní barevné podobě, na nové historizující zasklení oken nebo kostelní lavice. V kapli budou probíhat průvodní slova, a to v časech 12.00, 14.00 a 16.00 hod. Ve večerních hodinách (19.00, 20.00 a 21.00 hod.) budou pak doplněna ještě hraným výstupem kostýmovaných členů Divadelního spolku Karla Čapka z Třeště, který návštěvníky přenese do doby založení hradu. Komentovaná prohlídka bude ve večerních hodinách navíc korunována i pěveckým vystoupením souboru Schola Effatha z Třeště pod vedením Mgr. Kláry Mikešové. Celý program je zdarma a není nutné se na něj objednávat. Pro zjednodušení dopravy návštěvníků bude v rámci programu Noci kostelů vyjíždět z Telče po celé odpoledne autobus přímo na hrad Roštejn. Zájemci tak mohou stihnout jak program na hradě, tak návštěvu dalších zpřístupněných míst přímo v Telči. Celá akce se koná díky podpoře Římskokatolické farnosti Telč.
O den později, v sobotu 26. května v 10.30 dopoledne proběhne komentovaná prohlídka celé stavby s odborným výkladem. Během této procházky se návštěvníci dostanou i do míst, která jsou zatím v rekonstrukci či kde se nyní finišuje s přípravou nových expozic. Cena prohlídky je 60,- Kč, je nutná předchozí rezervace na rostejn@cmail.cz, nebo osobně u pracovníků hradu během Noci kostelů. Prohlídka se uskuteční při minimálním počtu 5 zúčastněných osob.


Hrad dětem!

sobota 2. června 2018 od 13.00 do 16.00 hodin
Hrad Kámen, pobočka Muzea Vysočiny Pelhřimov

Akce se bude konat u příležitosti oslav Dne dětí ve spolupráci s obcí Kámen. Pro děti budou v hradním parku připraveny hry a soutěže, při kterých budou moci prokázat svou bystrost, odvahu a šikovnost. Jaká budou klání? Souboj na „koních“, hod kroužky, dobrodružný sestup do hradní ledárny a mnohé další. Drobná odměna jistě nikoho nemine.
V případě nepřízně počasí se program pozmění a přesune do vnitřních prostor hradu. Z důvodu omezené kapacity je vhodné si účast včas předem zarezervovat na tel. čísle 565 426 609 nebo 721 846 931.


Koncert sboru GUTTA

neděle 27. května 2018 odpoledne mezi 14. a 15. hodinou
Hrad Kámen, pobočka Muzea Vysočiny Pelhřimov

Při cestě z celostátní přehlídky pěveckých sborů se na hradě Kámen zastaví dětský pěvecký sbor GUTTA při ZŠ a MŠ gen. Pattona, p. o. v Dýšině. Děti budou vystupovat v dobovém gotickém oděvu a přítomné potěší svým zpěvem za doprovodu hudby.

Komično v umění

přednáška

29. května 2018 od 17:00 hod.
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, freskový sál

vstup ZDARMA
přednášející: Mgr. Hana Zrno Vondrů a host

Komično jako takové má mnoho podob. Prostupuje naším životem, stejně jako tragika či vážnost. Nejinak je tomu v případě umění. V něm nacházíme protikladné principy a jejich cyklické střídání. Proti sobě můžeme postavit umění bouřlivé, které záměrně provokuje, dráždí či ironizuje a umění vznešené, jež je postaveno na pravidlech a společenských zásadách. Samotné komično není jen nástroj pro naše pobavení, ale je to také prostředek, kterým umělci poukazují na tíživé problémy. Během přednášky se zaměříme především na kořeny grotesky, satiry a ironie. Tyto komické formy umění často reagují na aktuální témata – společenské hrozby či kulturní defekty.

V úzké návaznosti se následně budeme ptát, co je vlastně smích, který je od komična neodlučitelný. Ten má závažnou společenskou roli, jelikož jím reflektujeme život ve společnosti. Smíchem reagujeme na to, co je pro nás strnulé, mechanické a co je považováno za „normální”. To, co dříve vzbuzovalo úctu, může později vyvolávat úsměv. Společenská funkce smíchu není sama čímsi komickým, má také svou vážnost. Právě v současné rychlé době je smích obranou proti ideologickým nátlakům, konzumu a v neposlední řadě proti mainstreamu. Jelikož nás osvobozuje a my se můžeme smát nárokům a tlakům, které na nás kladou druzí v touze nás ovládnout či zotročit.Velká válka – rok 1918

výstava

květen 2018 až květen 2019
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, chodba zámku pánů z Říčan

Závěrečný díl dlouhodobé výstavy Velká válka – rok 1918 přináší výběr událostí posledního válečného roku. Německé ofenzívy na západní frontě a urputné boje na frontě italské přidaly další desetitisíce mrtvých a zmrzačených, přesto nebyly co do smrtonosnosti ani zdaleka tak účinné, jako nastupující nejhorší epidemie v historii lidstva – španělská chřipka. V kontextu rozkladu Rakouska-Uherska jsou připomenuty bojové zásluhy československých legionářů a válečné vzpoury, které nemalou měrou přispěly k  definitivnímu konci císařství a konečné prohře Německa. Z hladu a zmaru se zrodila nová Evropa, která však vzápětí vykročila k dalšímu světovému konfliktu.

kurátor a kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová, m. kvasova@muzeumpe.cz