Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Ztracený poklad – národopisné fotografie z let 1913 - 1915

přednáška

úterý 14. června 2022 od 17:00 hod.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan, freskový sál

vstup zdarma

přednášející: PhDr. Miroslava Kvášová

Fotografie s národopisnou tématikou pořízené v letech 1913 – 1915 patří k nejcennějším celkům ve fotoarchivu Muzea Vysočiny Pelhřimov. Převážná většina jich vznikla roku 1914, kdy se rozbíhala dotazníková akce vyvolaná Národopisnou společností českoslovanskou, která měla vyústit ve vydání encyklopedického díla Národopis lidu českoslovanského. Jsou pro region Pelhřimovska zcela unikátní, jediné svého druhu a otevírají dveře do dnes již ztracené a zapomenuté minulosti života na vsi. Vydejte se s námi do více než sto let vzdálené podoby života našich předků a jejich tradic, které čas zkreslil nebo zcela změnil - vzácné fotografie nás dovedou zpět k jejich kořenům.

kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová; m.kvasova@muzeumpe.cz

Víkend otevřených zahrad na hradě Kámen

11. - 12. června 2022

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, hrad Kámen

Hrad Kámen a jeho park se již devátým rokem připojí k celoevropské akci Víkend otevřených zahrad, která proběhne o víkendu 11. až 12. června. Po celý víkend budou probíhat komentované prohlídky parku, které budou zaměřeny na flóru a faunu, na historii i současnost parku i na jeho nedávnou revitalizaci. Prohlídky budou po oba dva dny začínat vždy v 11.00, 13.00 a 15.00 hodin. Dále se návštěvníci mohou těšit na znalostní kvíz, poznávací stezku nebo květinová aranžmá v interiérech hradu.

Více na www.vikendotevrenychzahrad.cz.

Hrad dětem!


sobota 4. června 2022 od 13:00 do 16:00 hod.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, hrad Kámen

Akce se bude konat u příležitosti oslav Dne dětí ve spolupráci s obcí Kámen. Pro děti budou v hradním parku připraveny hry a soutěže, při kterých budou moci prokázat svou bystrost, odvahu a šikovnost. Drobná odměna jistě nikoho nemine. V případě nepřízně počasí se program pozmění a přesune do vnitřních prostor hradu. Těšíme se na viděnou!

Nová kniha z muzejní produkce

publikace

Muzeum Vysočiny Jihlava

V pátek 20. května 2022 vydalo Muzeum Vysočiny Jihlava novou publikaci, a sice česko-ukrajinskou knížku Bajky a pohádky z lesů a luk / Байки та казки лісів і лугів.

Autorem textu a ilustrací je zaměstnanec muzea, kurátor zoologických sbírek, Pavel Bezděčka. Texty do ukrajinštiny přeložila Ksenija A. Zaščepkina, strojní inženýrka žijící již dlouho na Vysočině. Oba dva vytvořili toto dílo bez nároků na honoráře – jako gesto pomoci ukrajinským mámám a dětem, které musely utéci před vraždícími ruskými okupanty.

Knížka vznikla neuvěřitelně rychle, po pouhých 63 dnech od první autorovy myšlenky, protože rychlá pomoc je dvojnásobná pomoc. Text je tedy dvojjazyčný, zrcadlově uspořádaný, aby se děti obou národů mohly učit druhý jazyk, když budou chtít.

Velké poděkování patří Statutárnímu městu Jihlava, Kraji Vysočina a řediteli Muzea Vysočiny Jihlava za finanční zajištění tisku.

Věříme, že knížka, která bude nyní distribuovaná bezplatně do záchranných center, škol a nemocnic přinese mnoho radosti ukrajinským dětem, které své oblíbené knížky a hračky musely nechat doma.

Výstava historických kočárků a kolébek

výstava

2. června - 23. října 2022

Muzeum Vysočiny Třebíč, Zámek 1

Ve středu 1. června v 17 hodin slavnostně zahájíme výstavu Historických kočárků a kolébek 1880-1980 ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov v konírně třebíčského zámku. Výstavu budete moci zhlédnout během letní sezóny a bude pokračovat až do 23. října 2022. Zveme vás také na další doprovodné akce k výstavě, kterými jsou:

  • • dětská vernisáž v úterý 28. června v 16 hodin
  • • výtvarné dílny v září a říjnu
  • • derniéra výstavy s kurátorkou v neděli 23. října v 15 hodin

Více informací najdete v pozvánce. Těšíme na středeční setkání, z Muzea Vysočiny Třebíč zdraví Mgr. Eva Novotná